ת"פ 14752-10-16 מדינת ישראל נ' אהרונוב

אולי יעניין אותך גם

גזר-דינה של נאשמת שהטרידה את מפקדתה מהצבא ובכלל זה פתחה 15 פרופילים פיקטיביים בפייסבוק בשמה (גזר-דין, שלום ת"א, השופט עידו דרויאן-גמליאל):

העובדות: הנאשמת הורשעה, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של הטרדה באמצעות מתקן בזק, איומים, היזק לרכוש במזיד וניסיון להזיק לרכוש במזיד. מעשי הנאשמת, כפי שתוארו בכתב האישום, כללו הטרדה חוזרת ונשנית של הנפגעת (ששימשה כמפקדת של הנאשמת בשירות החובה הצבאי שלה, ממנו שוחררה קודם לסיומו) באמצעות הטלפון וכן משלוח 1,500 מסרונים והודעות WhatsApp.

הנאשמת הטרידה את הנפגעת גם בהודעות לפרופיל הפייסבוק שלה וכן פתחה 15 פרופילים בפייסבוק בשמה של הנפגעת, באמצעותם שלחה לחבריה של הנפגעת הודעות הכוללות גם הודעות בעלות אופי מיני. בנוסף, הנאשמת אף שלחה דברי איום מפרופיל פייסבוק פיקטיבי לפרופיל הפייסבוק של אגודת הסטודנטים של המרכז הבינתחומי הרצליה, שם למדה.

נפסק: מעשי ההטרדה בוצעו במשך תקופה ארוכה, אך הם מקיימים את אחדות המטרה וזהות הנפגעת ולכן יש לקבוע מתחם ענישה אחד למעשים אלה, השלובים זה בזה. הנאשמת פגעה גם בזכותה של הנפגעת לשם טוב, בנוסף לזכותו לפרטיותה, כשהשתמשה בפייסבוק כדי להתחזות לנפגעת ולהפיץ מידע כוזב בדבר יחסי-מין שלה עם פקוד. ההגנה המיוחדת מפני פגיעה באמצעות מתקן בזק נדרשת בעידן המחשבים והמדיה האלקטרונית לסוגיה, בשל קלות הפגיעה מחד גיסא וחומרתן ותפוצתן הפוטנציאלית של הפגיעות מאידך גיסא.

מעשי הנאשמת היו חוזרים, מתמידים ומתוכננים, ומטרתם היתה להטיל אימה על הנפגעת ולשבש את חייה, כנקמה על פגיעות ועוול שהנאשמת דימתה שהנפגעת אחראית להם. נזקיהם הקונקרטיים של מעשי העבירה היו קשים מאוד ופוטנציאל הפגיעה התממש במלואו. בהתחשב בנסיבות המקרה ונסיבותיה האישיות של הנאשמת, נגזרו על הנאשמת 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, שלושה חודשי מאסר על תנאי, קנס בסך 1,000 ש"ח ופיצוי בסך 10,000 ש"ח לנפגעת.