ת"צ 8279-12-15 גלסברג נ' דיב אנד אר פרוג'קטס בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת צילה צפת):

העובדות: בקשה להסתלק מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה שולחת דברי פרסומת שלא כדין, וללא הסכמת הנמענים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. לאחר שהוגשה תשובה לבקשת האישור, הגיעו הצדדים להסכמה בדבר הסתלקות מהתובענה.

נפסק: בגדר בקשת ההסתלקות, הסכימה המשיבה שלא לשלוח דברי פרסומת שלא כדין ובפרט ללא הסכמה מפורשת ומתועדת של הנמענים. כן התחייבה המשיבה כי כל דבר פרסומת מטעמה, באם יהיה, יכלול את המילה "פרסומת" בכותרתו. הצדדים הסכימו על תשלום שכר-טרחה בסך 30,000 ש"ח + מע"מ. המקרה אינו מצדיק שכ"ט בסכום המוסכם. בהינתן כי בקשת האישור הביאה לתיקון הפגם, אך לא יותר מכך, יש לאשר שכ"ט בסך 10,000 ש"ח. בקשת ההסתלקות אושרה.