ת"צ 23387-09-17 שלינגבוים נ' טרלידור סורגים מתקפלים 1991 בע"מ

אולי יעניין אותך גם

תשלום כולל של 1,320,000 ש"ח במסגרת פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת הדס עובדיה):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקשת טענה כי המשיבה שלחה לקבוצה של 250,000 אנשים (והמבקשת בכללם) מסרונים הכוללים דבר פרסומת, ללא הסכמה. לאחר הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית החל מו"מ בין הצדדים, שהוביל להסכם הפשרה שהוגש. 

נפסק: עיקריו של הסדר הפשרה הם בהתחייבות המשיבה שלא לשלוח לחברי הקבוצה, או לכל נמען אחר, "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק, ללא הסכמת הנמען מראש ובכתב ובכפוף ליתר דרישות החוק. המשיבה תפצה את חברי הקבוצה בסכום כולל של 1,320,000 ש"ח, באופן המפורט בגוף פסק-הדין ובין היתר בדרך של תשלום לקרן לניהול חלוקת כספים לפי חוק תובענות ייצוגיות, בדרך של הטבה לחברי הקבוצה, ובדרך של תרומת מוצרים ועבודות לגופים חברתיים וחינוכיים. בנוסף, הצדדים המליצו לביהמ"ש לקבוע כי המשיבה תשלם למבקשת גמול בסך 40,000 ש"ח + מע"מ ושכר-טרחה בסך 147,500 ש"ח + מע"מ.

הצדדים הגיעו להסכם פשרה לאחר שעיקרי הגנת המשיבה פורטו בהרחבה בבקשה ולאחר הליך גישור ותיקונים משמעותיים שנערכו בהסכם המקורי. אין מקום למינוי בודק. הסדר הפשרה משקף פתרון ראוי והוגן לתובענה. הוא משקף איזונים ראויים בנסיבות העניין. מאושרת הסכמת הצדדים ביחס לגמול ושכר הטרחה. להסכם הפשרה ניתן תוקף של פסק-דין.