סע"ש 30225-09-17 ספטון נ' דיסליטק בע"מ

אולי יעניין אותך גם

קבלת בקשה להפקת צו איכון סלולרי במחלוקת עם עובד על שעות עבודתו (החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופטת חנה טרכטינגוט):

העובדות: בקשת הנתבעת למתן צו להפקת דו"ח איכון. לטענתה קיים אינטרס בגילוי נתוני האיכון לבירור המחלוקת בין הצדדים, שעה שכתב התביעה מבוסס על דיווחי שעות חודשיים שערך התובע (דיווחים שהנתבעת טענה כי הם כוזבים ומנופחים). התובע טען כי אין מדובר במידע רלוונטי וכי מדובר במסע דיג הפוגע בו באופן בלתי מידתי.  

נפסק: דין הבקשה להתקבל. השיקול המרכזי בסוגיית מתן צו גילוי מסמכים הוא נושא הרלוונטיות. שאלה זו צריכה להתברר תוך איזון האינטרסים של בעלי הדין וצדדים שלישיים. שאלת הרלבנטיות של המסמכים המבוקשים נבחנת לפי המחלוקות כפי שהן עולות מכתבי הטענות. הבקשה לחשיפת הדו"ח עומדת במבחן הרלוונטיות ויהיה במתן הצו כדי לסייע בהכרעה בשאלות שבמחלוקת. על-מנת לאזן את אינטרס הגילוי אל מול זכותו של התובע לפרטיות, הצו יוגבל לימים א' עד ה', בין השעות 08:00 ל-22:00. הנתונים יועברו במישרין לתובע, שיהיה רשאי להשחיר פרטי מידע שלשיטתו אינו רלבנטי. משמעות ההשחרה היא הודאה של התובע כי במועדים המושחרים לא היה בעבודה.