רע"א 6460/18 שופר - ארגון להפצת יהדות נ' פלאש 90 בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט מני מזוז, 21.10.2018): כשמחלוקת על הפרת זכויות יוצרים בתמונה אחת מגיעה לביהמ"ש העליון.

העובדות: בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי בת"א [ע"א 8034-05-18], שדחה את ערעור המבקשת על פסק-דינו של ביהמ"ש השלום בת"א [ת"א 15248-05-17], שחייב את המבקשת לפצות את המשיבים בגין הפרת זכויות יוצרים בתמונה שצילם המשיב 2. בית המשפט המחוזי קבע כי הפיצוי שנפסק אינו חורג מהסביר בנסיבות העניין. מכאן הערעור.

נפסק: רשות ערעור בעניין שנדון בפני שתי ערכאות תינתן, ככלל, כאשר מתעוררת שאלה עקרונית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים להליך. שאלות מסוג זה אינן מתעוררות במקרה זה. השאלה שעמדה במוקד ההליכים הקודמים היתה גובה הפיצוי עבור ההפרה, שעליה המבקשת לא חלקה. בשאלה זו הכריע ביהמ"ש השלום וקביעותיו נבחנו בשנית על-ידי ביהמ"ש המחוזי. שאלה זו עומדת גם בסיס בקשה זו. אין מדובר בשאלה עקרונית שחורגת מעניינם של הצדדים להליך, אלא ביישום קונקרטי של השיקולים השונים שעל ביהמ"ש לשקול בבואו להכריע בשאלת גובה הפיצוי. שאלה זו אינה מצדיקה מתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי". הבקשה נדחתה. המבקשת חויבה בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 2,500 ש"ח.