ת"א 56400-09-14 סקרישבסקי נ' בנחמו ואח'

אולי יעניין אותך גם

שיתוף פרסום פוגעני בפייסבוק הוא כשלעצמו פרסום לשון הרע (פסק-דין, שלום חדרה, השופט אמיר סלאמה):

העובדות: תביעת לשון הרע. התובעת היא מנהלת בית ספר. הנתבעים הם הורים לילדים שלמדו בבית הספר במועדים הרלבנטיים. התובעת טענה כי סדרת פרסומים שביצעו הנתבעים, במכתבים ובפייסבוק, מהווים לשון הרע כלפיה. הפרסומים, כשלושים במספר, עסקו בעיקר בטענות שונות כלפי התובעת, לרבות כי היא מנהלת כושלת, שסיכלה תכנית של חינוך "משלב" בבית הספר, וכן טענות ביחס לתכונות אופי של התובעת ומעשים שיוחסו לה.

נפסק: דין התביעה להתקבל בחלקה. בית המשפט בחן כל אחד מהפרסומים כדי לבחון האם הוא עונה להגדרת לשון הרע והאם אילו מהגנות החוק עשויות לעמוד לנתבעים ביחס לכל אחד מהפרסומים. בית המשפט ציין גם כי "שיתוף" בפייסבוק של דבר מה המהווה לשון הרע, הוא כשלעצמו לשון הרע, שכן חזרה על דברים המהווים לשון הרע עולה כדי פרסום של לשון הרע.

רק חלק מהאמירות הוכרו ככאלה המזכות את התובעת בפיצוי בגין לשון הרע, בעוד שלגבי חלק לא מבוטל מהאמירות עומדת לנתבעים הגנה השוללת את הפיצוי. גם ביחס לאמירות המזכות בפיצוי, לא הוכחה כוונה לפגוע בתובעת המזכה בכפל פיצוי. הוכח כי הנתבעים פעלו מתוך הגשת מצוקה כנה נוכח כישלון תכנית החינוך המשלב, כאשר הם מאמינים באמת ובתמים כי האחריות לכך מוטלת על התובעת. הנתבעים יפצו את התובעת ב-60,000 ש"ח, מתוכם 40,000 ש"ח תשלם הנתבעת ו-20,000 ש"ח ישלם הנתבע. הנתבעים ישלמו לתובעת החזר אגרה חלקי של 2,000 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ש"ח.