ת"א 18763-04-15 ויוה מדיה בע"מ נ' Google Ireland Ltd

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט אורן שוורץ): אין כל הצדקה לחייב את גוגל למסור מסמכים מתוך כלי דיגיטלי שעומד לרשות המבקשת, בכדי להפיק מסמכים שהמבקשת כבר הפיקה.

העובדות: בקשה למתן צו לגילוי מידע ומסמכים, הנוגעים לנתוני Google Analitycs וכן לאופן בו בוצעו הבדיקות והחקירת שהובילו את המשיבה למסקנה כי המבקשת הפרה את הסכם AdSense. המבקשת טענה כי המסמכים והנתונים המבוקשים יאפשרו למומחים מטעמה לשחזר את בדיקות גוגל ולבדוק אם נעשו כראוי. גוגל התנגדה לבקשה.

נפסק: יש להפריד את שני רכיבי הבקשה - רכיב מסירת החקירות והבדיקות שערכה גוגל בעניין הסכם ה-AdSense ורכיב מסירת המסמכים המבוקשים בעניין Google Analitycs. למרות ההיתר המצומצם שניתן למבקשת להגיש בקשה לגילוי מסמך ספציפי בעניין Google Analitycs, היא נטלה לעצמה את החירות להגיש בקשה רחבת היקף, שכוללת גם את מסד הבדיקות והחקירות שערכה גוגל בכדי לנטר את הפרות הסכם AdSense על-ידי המבקשת. די בכך להביא לדחיית הבקשה באשר לרכיב הבדיקות והחקירות.

אף טעמים נוספים מצדיקים את דחיית הבקשה באשר לרכיב הבדיקות והחקירות. ראשית, הבקשה הוגשה לאחר שתם קדם המשפט. שנית, מדובר בדרישה למסירת מידע. אין מדובר במסמכים, אלא ב"בדיקות מחשב" שנועדו לאפשר למומחי המבקשת לבצע בדיקה מעמיקה של המתודולוגיה שביצעה גוגל את בחנה את ההפרות לכאורה מצד המבקשת. אין עסקינן אפוא בבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים, אלא בדרישה לקבלת מידע שאינו קונקרטי. 

שלישית, לפי גוגל תהליכי ניטור ההפרות שנעשו אצלה נמנים על הסודות המסחריים העיקריים והשמורים ביותר שלה. אין מדובר במסמכים במובנם הרגיל, אלא בתהליכים דיגיטליים. יש לקבל את טענתה של גוגל. בנסיבות אלה, על המבקשת להניח תשתית ראייתית מינימלית כתנאי לחשיפת הסוד המסחרי המוגן. המבקשת לא עשתה כך, אלא הסתפקה בטיעון כללי כי המידע נדרש למומחים מטעמה.

באשר למסמכי Google Analitycs, גוגל טענה לאורך ההליך כי נתונים אלה אינם רלבנטיים למחלוקת שלה עם המבקשת ביחס ל-AdSense. המבקשת לא הרימה את הנטל להראות שמסמכים אלה הם בגדר מסמכים רלבנטיים למחלוקת. המבקשת לא הפריכה את טענת גוגל שמדובר בכלי דיגיטלי שעומד באופן חופשי לשימוש בעלי אתרים וכי אין מניעה כי המבקשת תפיק לעצמה כל מסמך שהיא מתכוונת להשתמש בו. אין כל הצדקה לחייב את גוגל למסור מסמכים מתוך כלי דיגיטלי שעומד לרשות המבקשת, בכדי להפיק מסמכים שהמבקשת כבר הפיקה. הבקשה נדחתה.