ע"א 17422-03-18 גבריאל נ' בטש ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת אביגיל כהן): בית המשפט המחוזי הכפיל את הפיצוי על העתקת מאמרים.

העובדות: 3 ערעורים על פסק-דינו של ביהמ"ש השלום בת"א, שניתן ב-3 תביעות שאוחדו נגד אותו נתבע (גבריאל), בטענה להעתקת מאמרים [ת"א 44524-11-11]. גבריאל, עו"ד במקצועו, מפעיל מכללה פרטית למסים וחשבונאות (texcollege.co.il) ואתר תדמית (gavriel-law.com). התובע לוין הוא מפעיל האתר "MYPI", העוסק בתחום החקירות הפרטיות. התובעים "אתיקה השקעות" וורדי הם חברה ובעליה, מפעילי האתר "תקנה", העוסק בנושא זכויות רפואיות ומימושן. התובע בטש הוא עו"ד, שבמסגרת עבודתו חיבר את המאמר "חוק הלבנת הון והשפעתו על פרטיותנו".

בתביעת לוין נטען כי גבריאל העתיק לאתרים שבבעלותו מאמר בנושא לשון הרע. בתביעת אתיקה נטען כי גבריאל העתיק מאמר בנושא "ועדה רפואית של ביטוח לאומי". בתביעת בטש נטען כי גבריאל העתיק מאמר בנושא חוק איסור הלבנת הון לאתר משרדו.

בית המשפט קמא קבע כי מאזן הסבירות נוטה יותר ובאופן מובהק לכך שגבריאל הוא זה שהעתיק את המאמרים, מאשר לכך שהתאספו להם תובעים שונים אשר העתיקו מאמרים וחלקי מאמרים מגבריאל. ביהמ"ש קבע כי גבריאל יפצה את לוין ב-20,000 ש"ח (הוצאות בסך 10,000 ש"ח), יפצה את אתיקה וורדי ב-20,000 ש"ח (הוצאות בסך 10,000 ש"ח). ויפצה את בטש ב-20,000 ש"ח (הוצאות בסך 10,000 ש"ח). מכאן ערעורי הצדדים.

נפסק: דין ערעוריו של גבריאל להידחות ודין ערעור התובעים להתקבל בחלקו. פסק הדין שניתן מקיף, מבוסס ומושתת על התרשמות בית המשפט קמא מהראיות והעדויות שהובאו בפניו. אין מקרה זה נמנה על המקרים החריגים שבהם תתערב ערכאת הערעור בקביעות עובדתיות וממצאי מהימנות. המסקנות אליהן הגיע ביהמ"ש קמא מבוססות, מנומקות והגיוניות, ואין טעם המצדיק התערבות בהן.

באשר לערעורי התובעים - כאשר מקבלים את ממצאי ביהמ"ש קמא כפי שהם בדבר ההפרות והזכויות, ניכר כי כלל לא היתה התייחסות לנושא הזכות המוסרית. ככל שזכות היוצרים נפגעה, אזי גם הזכות המוסרית נפגעה. נראה על פני הדברים כי סכום הפיצוי שנפסק נמוך בנסיבות העניין. כאשר משקללים את מכלול ההפרות, תוך בחינת הפרמטרים לפי סעיף 56 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, ובשים לב לממצאים העובדתיים אליהם הגיע ביהמ"ש, יש להגדיל את סכום הפיצוי באופן גלובלי לסך של 40,000 ש"ח. אין מדובר במקרה חריג המצדיק התערבות בגובה ההוצאות שנפסקו, אף כי אלה נפסקו על הרף הנמוך. גבריאל יישא בהוצאות הערעור בסך 30,000 ש"ח.

עדכון: ביום 29.10.2018 דחה בית המשפט העליון (השופט מני מזוז) בקשת רשות ערעור של עו"ד גבריאל על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי לעיל. נפסק: הבקשה אינה מצדיקה עילה המצדיקה מתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי", שכן עניין הבקשה נטוע כולו בנסיבות העובדתיות הקונקרטיות של הסכסוך בין המבקש למשיבים [רע"א 6458/18 גבריאל נ' אתיקה השקעות ואח'].