ת"א 20243-04-14 פלנריקס.קום בע"מ ואח' נ' ונונו

אולי יעניין אותך גם

עבודת קידום האתרים שביצע הנתבע פגעה בקידום האתר (פסק-דין, שלום ת"א, השופט אביים ברקאי):

העובדות: תביעה ותביעה שכנגד שעניינן בהתקשרות חוזית להקמת אתר המיועד למכירת מוצרים הומאופתיים. התובעות (והנתבעות שכנגד) עוסקות בתחום הטיפול האלטרנטיבי ובשיווק מוצרים הומאופתיים. הנתבע (והתובע שכנגד) הוא בעל עסק לבניית אתרים וקידומם. הנתבע שכנגד 3 הוא הבעלים והמנהל של התובעות.

התובעות טענו כי הנתבע הפר את ההסכמים עמן עמן, בין היתר עת יצר אתר אינטרנט עבורן שאינו מתאים לצורכיהן ושאופן קידומו ברשת גורם להן נזק. הנתבע טען, בין היתר, כי פעל בשקידה ראויה להקמת האתר. בתביעתו שכנגד תבע הנתבע את התובעות בגין הפרת ההסכמים, לרבות דרישה לקבלת יתרת התמורה החוזית ועמלות רכישה.

נפסק: התובעות פנו לנתבע לצורך הקמת אתר וחתמו על הסכם המפרט את תנאי ההתקשרות. הנתבע הקים לתובעת 1 אתר במתכונת כזו או אחרת. הצדדים התקשרו בחוזה להספקת נכס. ככזה, חלות עליו הוראות חוק המכר, התשכ"ח-1968. טענת התובעות היא לאי-התאמה לפי סעיף 11 לחוק המכר וכי הנכס/האתר שקיבלו בסופו של דבר אינו מתאים. כתב התביעה אינו מגלה את אי ההתאמה הנטענת, מלבד טענה כללית בנושא. לא ניתן לעמוד על טיבה של אי ההתאמה והאם היא עולה כדי הפרת התחייבויותיו של הנתבע. לא הוכחה הפרת ההסכם להקמת האתר.

הגם שלטענת התובעות האתר שהתקבל לא התאים, הן החליטו להמשיך בקשר העסקי עם הנתבע ואף הוסיפו והתקשרו עמו בשני הסכמים חדשים לקידום עסקי של האתר. עובדה זו מחלישה את טענתן המאוחרת של התובעות לחוסר התאמה של האתר, שכן אילו האתר לא התאים, חזקה כי התובעות לא היו פועלות לקידומו ברשת ולא היו מתקשרות עם הנתבע בשני הסכמים נוספים המחזקים את הקשר העסקי עמו.

לא היה פסול בדרישת הנתבע לתשלום נפרד עבור תהליך האופטימיזציה לאתר, וממילא התובעות הסכימו לדרישה. לא הוכח כי הנתבע "הונה" את התובעות בדרך כלשהי. טענת התובעות המועלית בדיעבד, לפיה לא היה מקום לדרוש מהן תשלום נוסף, אינה אלא טענה העוסקת בכדאיות העסקה אשר אין לקבלה.

המומחה מטעם התובעות הגיש חוות דעת שממנה עולה כי עבודת הקידום שעשה הנתבע באתר התובעות היא עבודה שנעשתה למראית עין בלבד. המומחה מצא כי הנתבע מחזיק בשני אתרים בעלי עיצוב זהה ותוכן זהה לחלוטין, וממנו אלפי קישורים לאתר של התובעת 1. יצירת הקישורים הריקים המובילים מאתר אחד למשנהו אינם מועילים לקידום האתר ואף עלולים לפגוע בקידומו. הגם שמדובר בתקופה קצרה שאינה מספיקה על מנת לבחון את תוצאות הקידום, הרי שעבודת הקידום שנעשתה עד לשלב שבו הופסקה, לא היתה עבודת קידום אפקטיבית עבור האתר אלא פגעה בקידום האתר. הסכם קידום האתר הופר.

יש להורות לנתבע להשיב ולמסור לידי התובעות את השליטה בכלל הנכסים המקוונים השייכים להן, לרבות העברת הבעלות בשם המתחם לשמה של התובעת 1, מסירת השליטה וכל הסיסמאות לשירותים הנוגעים לניהול האתר בגוגל וכן מסירת השליטה בדף הפייסבוק שנפתח עבור התובעות, לתובעות. התביעה מתקבלת בחלקה והתביעה שכנגד נדחית. בדין ביטלו התובעות את הסכמי הקידום עם הנתבע והן זכאיות להשבת התמורה אשר שולמה לנתבע מכוח הסכמים אלה, המסתכמת בסך של 33,040 ש"ח. הנתבע יישא בהוצאות בסך 20,000 ש"ח.