ת"ק 15692-07-17 קללי נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות קריות, הרשם נדים מורני): דברי הפרסומת נשלחו לתובעת כדין לאור הסכמתה בעת פתיחת חשבון בנק.

העובדות: התובעת טענה כי הנתבע שלח לה 26 הודעות פרסומת, ללא הסכמתה, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובעת טענה כי ניסיונות ההסרה שלא לא נשאו פרי וכן כי חלק מההודעות דרשו להתקשר למספר טלפון לצורך ההסרה. הנתבע טען כי הנתבעת אישרה בכתב את משלוח ההודעות בעת פתיחת חשבון ע"ש התובעת ובן זוגה וכי בקשות ההסרה נכשלו עקב טעויות טכניות.

נפסק: בהתאם לאישור שצורף, התובעת ובעלה נתנו את הסכמתם למשלוח דברי פרסומת מטעם הנתבע. יש לדחות את טענת התובעת כי חתמה על האישור ללא תשומת לב או הסברים. חזקה על מי שחותם על מסמך כי הוא עושה זאת לאחר שקרא והבין את תוכנו. התובעת לא סתרה חזקה זאת. דברי הפרסומת נשלחו לתובעת כדין ובהתאם להסכמתה. במידה והתובעת סברה כי ההודעות נשלחו בניגוד לחוק, לא ברור מדוע לא פעלה מיד להפסקת משלוחן והמתינה עד שנתקבלו אצלה הודעות רבות. 

לא הוכח מדוע הודעות ההסרה נכשלו ואם הדבר תלוי בתובעת או בנתבע ולא הוגשה כל חוות דעת בנושא. היחסים בין הצדדים הם יחסי בנק-לקוח, המעידים מטבעם על קשר עסקי קרוב. לא ברור מדוע התובעת לא בחרה בדרך הקלה שעמדה בפניה, להיכנס לחדרו של הבנקאי ולבקש את הסרת שמה, במיוחד לאחר שראתה שהודעותיה לא הועברו לנתבע. התביעה נדחתה. התובעת תשלם לנתבע הוצאות משפט בסך 300 ש"ח.