ת"א 3382-09-15 חטב נ' שטראוס פריטו ליי בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום אשדוד, השופט גיל דניאל): שטראוס היתה רשאית לפסול את השתתפות התובעת במבצע, לאחר שהצביעה לעצמה למעלה מ-15,000 פעם מאותה כתובת IP.

העובדות: הנתבעת ערכה מבצע פרסום נושא פרסים בו נדרשו המשתתפים להציע טעמים חדשים לחטיף תפוצ'יפס. התובעת השתתפה במבצע לאחר שהציע טעם חדש לחטיף בשם "בטטה צ'ילי". לאחר שהטעם שהתובעת הציעה דורג במקום גבוה, החליטה הנתבעת לפסול את השתתפות התובעת ומשתתפים נוספים במבצע, בין היתר בטענה כי עברו על הוראות התקנון. התובעת טענה כי פסילה היתה שלא כדין ומכאן תביעתה.

נפסק: המבצע שערכה הנתבעת כפוף להוראות התקנון החל עליו. הנתבעת הקדישה זמן ומשאבים לגיבוש תקנון מפורט, שיהיה נהיר למשתתפים. הצבעה על-ידי משתתף אחד, בשמם ובמקומם של מצביעים רבים אחרים, אינה עולה בקנה אחד עם חלקים משמעותיים ממטרות המבצע. התובעת הצביעה בעצמה מדי יום מספר רב של פעמים, תוך שימוש במספרי טלפון של אנשים אחרים. בכך הצביעה התובעת יותר מפעם אחת לטעם המועדף עליה. שיטה זו, שנתנה בידי התובעת הרבה יותר מקול אחד, אינה עולה בקנה אחד עם הוראות התקנון.

די בכך כדי להביא לדחיית התביעה. התובעת ביצעה בעצמה, מאותה עמדת מחשב, הצבעות רבות לטעם שהציעה. ההוראה בתקנון הקובעת כי כל אדם יוכל להצביע רק פעם אחת, חלה גם על המשתתפים. גם אם התובעת השתמשה במספרי טלפון של אנשים אחרים, עדיין מדובר בהצבעות שנערכו בפועל על-ידי התובעת עצמה, דבר המנוגד להוראות התקנון.

אין צורך לקבוע מסמרות ביחס לאופן ההצבעה המדויק של התובעת, שכן די בנתונים העובדתיים כדי ללמד כי אכן היה בידי הנתבעת להורות על פסילת ההצבעות לטעם שהציעה התובעת. מדוח החקירה של חברת אבטחת המידע עלה כי מתוך 16,577 קולות שנרשמו עבור הטעם שהציע התובעת, סך של 15,329 קולות מקורם בכתובת IP אחת. נתון זה מבסס חשד סביר לפיהן הצבעות עבור הטעם שהציעה התובעת מקורן בשיטת הצבעה שאינה מותרת. במצב דברים זה ולאור הדו"ח שהוגש לנתבעת, עלה החשד בדבר הצבעה בלתי תקינה והנתבעת היתה רשאית לפסול את ההצבעות שנרשמו עבור משתתפים אלה.

הראיות שהובאו הצביעו על כך שפעולות הנתבעת בכל הנוגעת לפסילת משתתפים, נבעו מתוך רצון אמיתי לשמור על הוגנות המבצע. הנתבעת פעלה בתום לב, בהתאם להתפתחויות והמידע שעמד בפניה, תוך הפעלת שיקול דעת זהיר ביחס להבטחות שעליה לקבל לשם הבטחת קידום המבצע תוך שמירה על כלליו. למעלה מן הנדרש הודגש כי הנתבעת הוכיחה כי הטעם שהציעה התובעת לא ענה על הגדרות היתכנות הייצור ממילא, כך שגם אם הנתבעת לא היתה נפסלת, סביר להניח כי הטעם שהציעה לא היה נבחר להיכלל בשלב הגמר. התביעה נדחתה. התובעת תישא בהוצאות הנתבעת בסך 6,000 ש"ח.