סע"ש 40910-04-17 גלעד יעוץ יחסי מימשל ולובינג בע"מ נ' הרשקוביץ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופטת רוית צדיק): הבקשה לעיון בתכתובות הדוא"ל של עובדים לשעבר אינה עומדת בתנאי הלכת איסקוב ומהווה מסע דיג.

העובדות: בקשת התובעת כי בית הדין יתיר לה, מכוח סמכותו לפי תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, לבחון את הקבצים במחשביה, לרבות תכתובות דוא"ל, בהם השתמשו הנתבעים במהלך 6 החודשים האחרונים לעבודתם אצל התובעת. כן ביקשה התובעת כי הנתבעים יעמידו את הטלפונים הניידים שקיבלו מהתובעת לבדיקת החומרים המוצפנים בהם. התובעת טענה כי המידע המבוקש דרוש לה כדי לבסס את טענתה בנוגע להקמת תשתית לעסק מתחרה עוד בתקופת הנתבעים אצלה, בחוסר תום לב. הנתבעים התנגדו לבקשה וטענו כי מדובר במסע דיג מכביד, הפוגע בפרטיות הנתבעים.

נפסק: תקנה 46 נועדה להבטיח "משחק בקלפים פתוחים" ואת יעילות הדיון. הכלל הוא כי יש להבטיח גילוי רחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת. יש להתייחס אף לחשיבות הזכות לפרטיות במסגרת השיקולים אותם ישקול בית הדין. יפה לעניין פסיקתו של בית הדין הארצי בעניין איסקוב, שם עמד ביה"ד על האיזון הנדרש בין זכות הקניין של המעסיק לבין הזכות לפרטיות של העובד ועמד על התנאים לעיון בתכתובות הדוא"ל של העובד [ע"ע 90/08].

דין הבקשה להידחות. ראשית, הבקשה אינה עומדת בכללי הלכת איסקוב. התובעת לא פירטה מה סוג תיבת הדוא"ל בה ערכו הנתבעים שימוש ולא הוכיחה כי מדובר בתיבה מקצועית. גם אם התובעת היתה מוכיחה כי מדובר בתיבה מקצועית, היא לא עמדה בתנאים הנדרשים לחדירה לתיבה זו. התובעת לא הוכיחה כי פרסמה מדיניות ברורה בנוגע לשימוש בתיבה וכן כי קיימת אפשרות לביצוע פעולות ניטור ומעקב בתיבה זו. התובעת לא הוכיחה כי היא זכאית לקבל לידיה את תכתובות הדוא"ל של הנתבעים מהתיבה.

התובעת לא הציגה תשתית ראייתית לצורך קבלת הבקשה, אשר יש בה כדי להצביע על כך שהנתבעים גזלו את סודותיה או הקימו עסק פרטי מתחרה בעודם מועסקים אצלה. הטענות הן כלליות ולא נתמכו בתשתית ראייתית ואין די בסמיכות הזמנים בין סיום עבודת הנתבעים לבין הקמת עסק מתחרה כדי להצדיק את חשיפת המסמכים. דברים אלה יפים מקל וחומר ביחס לתיבות הדוא"ל הנוספות שנזכרו בהלכת איסקוב: תיבה מעורבת ותיבה פרטית.  

היעדר קיומה של תשתית עובדתית מינימלית מתאימה לקבלת הבקשה שומט את הקרקע אף מבקשת התובעת לקבל לידיה את כלל הקבצים השמורים במחשבים וכן את המידע הנמצא על הטלפונים הניידים של הנתבעים. הבקשה כללית ביותר ועולה כדי דיג ראיות.