רע"א 1427/18 סלע נ' פארמה עלית בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופטת דפנה ברק-ארז): בית המשפט העליון לא יתערב בפיצוי שנפסק בתביעת ספאם בהעדר הגנה.

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בחיפה [רת"ק 33017-11-17], שדחה בקשת רשות ערעור שהוגשה על פסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בחיפה [ת"ק 8424-08-17]. בתביעתו, המבקש טען כי המשיבים שלחו לו דבר פרסומת ללא הסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בפסק-הדין, שניתן בהעדר הגנה, פסק בית המשפט קמא כי המשיבים יפצו את התובע ב-350 ש"ח ויישאו בהוצאות בסך 100 ש"ח. המבקש טען כי ביהמ"ש קמא שגה בפסיקת הפיצוי וכי היה עליו לפסוק לו פיצוי בסך 1,000 ש"ח. בית המשפט המחוזי קבע כי אין מקום להתערב בפסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות. מכאן בקשת רשות הערעור.

נפסק: דין הבקשה להידחות. בקשה למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תתקבל רק במקרים בהם עולה ממנה שאלה עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים, או כאשר קיים חשש שדחיית הבקשה תגרום לעיוות דין חמור. הדברים אמורים אף ביתר שאת בבקשה שנסבה על פסק-דין שמקורו בתביעה קטנה. בקשה זו לא עומדת באמות המידה הנדרשות למתן רשות ערעור והיא נדחית.