ת"פ 37299-04-15 מדינת ישראל נ' דוידוב

אולי יעניין אותך גם

(גזר-דין, שלום רמלה, השופט הישאם אבו שחאדה): גזר-דינה של נאשמת שהטרידה ואיימה על מספר מתלוננים, בין היתר באמצעות זהות בדויה שיצרה בפייסבוק.

העובדות: הנאשמת הודתה בעובדות כתב אישום מתוקן והורשעה בעבירות המפורטות בו. הנאשמת התחזתה לאדם פרי דמיונה ותוך שימוש בזהות הבדויה שיצרה היא הטרידה ואיימה על המתלוננת 1, שהיתה חברתה בעבר. הנאשמת, בין היתר, יצרה חשבון פייסבוק על שם הזהות הבדויה, הטרידה באמצעותו את המתלוננת 1 ואף איימה עליה. הנאשמת אף הטרידה באמצעות פייסבוק את המתלונן 2 - מי שהיה באותה עת בן-זוגה של המתלוננת 1. הנאשמת הטרידה מתלוננים נוספים, לרבות אמו של המתלונן 2.

בגין האישומים המפורטים בכתב האישום המתוקן הורשעה הנאשמת בעבירות של הטרדה באמצעות מתקן בזק (סעיף 30 לחוק התקשורת), איומים (סעיף 192 לחוק העונשין) ומסירת ידיעה כוזבת (סעיף 243 רישא לחוק העונשין).

נפסק: ההגנה עתרה לביטול הרשעתה של הנאשמת. בהליך הפלילי הכלל הוא הרשעה ורק במקרים חריגים ויוצאי דופן ניתן לסיימו באי-הרשעה. הנאשמת אינה עומדת בתנאים המצטברים שנקבעו בפסיקה, שבקיומם ניתן לשקול את ביטול ההרשעה. חומרת העבירות ונסיבות ביצוען מובילות למסקנה שאין מקום לבטל את הרשעתה של הנאשמת.

הנאשמת הורשעה ב-8 עבירות של איומים. לא מדובר באירוע נקודתי וחד-פעמי, אלא בסדרה של עבירות עם אמירות קשות בכל אחת מהן. הנאשמת הורשעה ב-4 עבירות של הטרדה באמצעות מתקן בזק. נסיבות ביצוע העבירות הן חמורות, למשל שימוש בזהות בדויה לצורך הסתרת זהותה האמיתית, הטרדה באמצעות פייסבוק, משלוח עשרות רבות של הודעות למתלוננים השונים ועוד. אין מדובר במתלונן בודד, אלא בארבעה שונים, כאשר העבירות נמשכו על פני פרק זמן ממושך. המשקל המצטבר של כל הנתונים הללו לא מותיר ספק בכך שאין לבטל את הרשעת הנאשמת, גם אם לטענתה ייגרם לה נזק במישור התעסוקתי והלימודי (נפסק גם כי הנאשמת לא הוכיחה את קיומו של נזק מוחשי וקונקרטי במידה וההרשעה תישאר בעינה).

מכלול האירועים שבכתב האישום מהווים אירוע אחד שיש לקבוע מתחם עונש הולם אחד לגביהם, וזאת לאור הזיקה המהותית ביניהם: האירועים נסובו סביב רגשי הנקם של הנאשמת כלפי המתלוננת 1 וכל מי שקשור אליה. מתחם העונש ההולם נע בין מספר חודשי מאסר (שיכול וירוצו בעבודות שירות) ועד 15 חודשי מאסר בפועל, בצירוף מאסר על תנאי, קנס ופיצוי למתלוננים.

יש לקחת בחשבון לקולא את היעדרו של עבר פלילי, ההודיה בכתב האישום המתוקן, הבעת חרטה, נכונות לשלם פיצויים למתלוננים כחלק מהסדר הטיעון ועוד. על הנאשמת נגזרו 3 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, 3 חודשי מאסר על תנאי, פיצוי כספי לכל אחד מארבעת המתלוננים (3,500 ש"ח למתלוננת 1 ו-1,500 ש"ח לכל אחד מהמתלוננים האחרים) וכן קנס בסך 2,500 ש"ח.