ת"ק 56462-10-17 סתלכל נ' גרופר קניות חברתיות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות חיפה, השופט שלמה בנג'ו): התובע היה רשום למספר אתרים ועל כן מסתברת יותר המסקנה כי הוא לא הסיר לחלוטין את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת.

העובדות: תביעה מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובע טען כי היה רשום ברשימת הדיוור של הנתבעת והוסר לפי בקשתו, אך כי הנתבעת החלה לשלוח לו שוב פרסומים מבלי שחידש את הסכמתו. הנתבעת טענה כי התובע נרשם לרשימת התפוצה שלה וקיבל ממנה הודעות פרסומת כדין. לטענתה, התובע אכן הסיר עצמו בעבר מרשימת התפוצה, אך רק באופן חלקי ולכן המשיך לקבל הודעות מיתר הרשימות.

נפסק: דין התביעה להתקבל בחלקה. אין מחלוקת שהתובע נרשם לרשימת התפוצה של הנתבעת וקיבל ממנה פרסומות כדין במשך תקופה. לתובע עמדה האפשרות להסיר עצמו מרשימת הדיוור וכאשר רצה השתמש בה. התובע טען כי ביקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה בחודש ספטמבר 2017, באמצעות גוגל. הנתבעת טענה כי אינה מוכרת לה פנייה כזו.

לא ברור מדוע לא פנה התובע באמצעות "לינק ההסרה" של הנתבעת והסיר עצמו מכל רשימות התפוצה. לפי סעיף 30(ד) אין מניעה כי הודעת סירוב תישלח למשגר באמצעות הודעת דוא"ל או מסר אלקטרוני כתוב, שהוא בבחינת הודעת סירוב "בכתב" כלשון החוק, אך נטל הראיה על משגר הודעת הסירוב להראות כי אכן שיגר אותה.

היתרון של שיגור ההודעה באמצעות לינק ההסרה המצוי בפרסומת הוא שהדבר מקבל תיעוד ברור. שיגור הודעה בכתב או בכל אמצעי אלקטרוני שאינו קשור ישירות למשגר דבר הפרסומת לא יופיע בהכרח ברשומותיו של המפרסם ומכאן הקושי הראייתי שיעמוד בפני מקבל דבר הפרסומת להוכיח כי אכן סירב לקבלו. התובע לא הוכיח כי הסירוב ששיגר לנתבעת אכן שוגר אליה. לא הוכח כי דברי הפרסומת ששוגרו לתובע עד להגשת התביעה לא היו בהסכמתו. התובע היה רשום למספר אתרים ועל כן מסתברת יותר המסקנה כי הוא לא הסיר לחלוטין את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת.

עם זאת, הוכח כי שני דברי פרסומת שוגרו אל התובע לאחר הגשת התביעה ובעניין זה לא ניתן כל הסבר מניח את הדעת מצד הנתבעת. לאחר שהתובע התריע בפניה ואף הגיש תביעה, היתה חייבת הנתבעת לחדול משיגור דברי הפרסומת, שכן עצם נקיטת ההליך המשפטי מבטלת את ההסכמה. הנתבעת שיגרה אל התובע 2 דברי פרסומת שלא כדין.  התנהלות התובע, ששמר באמתחתו שלל פרסומות על-מנת לגרוף לכיסו פיצויים, אינה מתיישבת עם חובת תום הלב שלו. הנתעת תשלם לתובע 1,000 ש"ח בגין 2 ההודעות וכן הוצאות בסך 200 ש"ח.