ת"צ 15957-02-16 מדיון נ' תפוז כתום שיווק אופנה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין חלקי, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי): אישור הסתלקות מתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם.

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשת מבקשתה לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבה. עניין בקשת האישור בטענת המבקשת כי המשיבה שלחה לה מסרונים פרסומיים לטלפון הנייד, לאחר שהצטרפה למועדון הלקוחות של המשיבה, וזאת ללא הסכמתה של המבקשת כנדרש בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ונוכח העובדה כי לא ניתן היה לבקש הסרה במסרון חוזר.

נפסק: המשיבה מאפשרת ללקוחותיה לשלוח הודעת סירוב בדרך של משלוח מסרון חוזר. הושגו בין הצדדים הסכמות לגבי מתן הטבה לכלל חברי המועדון של המשיבה, בשווי של כ-1,200,000 ש"ח. הצדדים לא הגיעו להסכמות ביחס לשאלת הגמול למבקשת ושכר טרחת באי כוחה. נוכח האמור בבקשת ההסתלקות ובשים לב כי ההפרה העיקרית הנטענת תוקנה על-ידי המשיבה, יש לאשר את הסכמת הצדדים וניתן לה תוקף של פסק-דין. הצדדים יטענו בנפרד לעניין הגמול ושכר-הטרחה.

עדכון: ביום 21.6.2018 ניתן פסק-הדין המשלים ולפיו הגמול לתובעת יהיה 5,000 ש"ח + מע"מ ושכר טרחת בא-כוחה יהיה 50,000 ש"ח + מע"מ.