ת"ק 49444-05-17 אבישר נ' האוניברסיטה הפתוחה - הלשכה המשפטית

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות קריות, הרשמת ליאת דהן חיון): לתובע נשלחו הודעות פרסומת, אך בהתאם לסעיף 30א(ג) לחוק הספאם ולא תוך הפרת הוראות החוק.

העובדות: התובע טען כי בין השנים 2012-2014 הנתבעת שלחה לו כ-10 הודעות פרסומת בדוא"ל, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי יש לדחות את התביעה, שעה שהוגשה בשיהוי ניכר ותוך פגיעה בתשתית הראייתית. הנתבעת טענה כי היא מקפידה על קיום הוראות החוק וכי כתובת התובע אינה ברשותה, אלא ברשות חברות פרסום עמן התקשרה לצורך הפצת ההודעות ללקוחות שהביעו הסכמה לכך. הנתבעת הגישה הודעת צד ג' נגד חברת גלובל לידס.

נפסק: דין התביעה להידחות במלואה. אין חולק כי לתובע נשלחו מספר הודעות פרסומיות המהוות "דבר פרסומת". התובע נרשם לאתר גלובל לידס באופן פוזיטיבי, תוך אישור קבלת דברי הדואר במייל ומכאן שמתקיים החריג הקבוע בסעיף 30א(ג) לחוק. פעילות הנתבעת וגלובל לידס כשרה ובגדרי החוק. אין חולק כי ההודעות כללו אפשרות להסרה פשוטה וקלה מרשימת התפוצה ויש לקבל את גרסת הנתבעת לפיה לא קיבלה מהתובע כל בקשת הסרה, על-אף טענתו. דין טענת ההסרה להידחות שכן היא נטענה בלשון רפה, ללא תימוכין ומבלי שיש בה ממש. בעניין ההודעות משנת 2012, טרם רישום התובע לאתר הצד השלישי, התובע לא עמד בנטל ההוכחה הדרוש לקבלת תביעתו, לא הוכיח כי האחריות בפועל למשלוח ההודעות היא של הנתבעת ולכן גם ביחס להודעות אלה דין התביעה להידחות.