ת"ק 18903-12-16 קוסובסקי נ' י.ש. מדיקל מדיה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופט דניאל הורוביץ): אגירת הודעות מעידה על העדר ניקיון כפיים.

העובדות: התובעת טענה, בין היתר, כי במהלך תקופה של כשנה הנתבעת שלחה לה 79 הודעות פרסומת, בדוא"ל ובמסרונים, ללא הסכמתה ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובעת מסרה לה את לה את פרטיה בעת רישומה לכנסים בנושאים שונים וכי בנסיבות אלה חל סעיף 30א(ג) לחוק. 

נפסק: יש לקבל את התביעה בחלקה. הפסיקה הכירה בכך שמשלוח דברי פרסומת לנמענים שנתנו הסכמה לקבלם בעבר הוא פחות חמור מאשר במקרה של מפרסמים המשגרים דברי פרסומת לקהל הרחב מבלי שהנמענים הביעו עניין בכך. מקובלת טענת הנתבעת כי יש טעם לפגם בכך שהתובעת לא ציינה בתביעתה כי נרשמה במספר הזדמנויות לכנסים באמצעות הנתבעת וכי במסגרת זו מסרה את כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון שלה.

אין מדובר בשולח זר שאינו מוכר לתובעת כי אם בשולח שהתובעת השתמשה בשירותיו מספר פעמים. במקרה כזה ולאור הוראות סעיף 30א(ג) לחוק, ככל והתובעת לא היתה מעוניינת לקבל הודעות מהנתבעת, מצופה היה שתעשה שימוש בפעולת ההסרה הפשוטה אותה העמידה הנתבעת לרשותה בכל הודעה. התובעת לא עשתה שימוש במנגנון זה ולמצער אין שום ראיה כי עשתה כן. 

אגירת הודעות - 79 במספר - במשך תקופה של למעלה משנה, מעידה לכאורה על העדר ניקיון כפיים של התובעת, ושמא על כוונה לצבור בחוסר תום לב סכום פיצוי מוגדל ומופרז בקופתה של התובעת והגשת תביעה לאחר מכן בהתאם. עם זאת, יש לכאורה ממש בכל הנוגע להודעות ששלחה הנתבעת לאחר המועד בו התובעת דרשה בכתב כי תוסר מרשימת התפוצה. מדובר ב-11 הודעות. בית המשפט התרשם כי הייתה כוונה כנה ואמיתית של הנתבעת להסיר את התובעת מרשימת התפוצה, אך בפועל הדבר לא קרה.

יש לחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי לתובעת בגין 11 ההודעות ששלחה לאחר קבלת דרישת ההסרה. לאור מכלול הנסיבות וההתרשמות כי הנתבעת התכוונה להסיר את התובעת מהתפוצה, יעמוד סכום הפיצוי על 400 ש"ח וסה"כ 4,400 ש"ח וכן הוצאות בסך 400 ש"ח.