רע"א 15792-10-17 הוצאת עתון הארץ בע"מ נ' זוננשיין

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופטת רחל ברקאי): הערעור על ההחלטה בעניין מסרים מעורבים יידון רק בערעור על ההליך כולו.

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש השלום בהרצליה [תא"מ 21784-11-16], שקבעה כי הודעות הדוא"ל ששיגרה המבקשת אל המשיבה הן "דבר פרסומת" לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בית המשפט קבע כי מסר מעורב (כגון מסר שהחלק העיקרי בו הוא עיתונאי, שהובא באופן מרוכז למנוי שביקש זאת, והחלק המינורי הוא מסחרי) אף הוא מסר העונה לקריטריונים שבחוק, גם אם חלקו הקטן מהווה עידוד רכישת מוצר או שירות, וחלקו הארי מעניק לנמען את השירות שביקש. מכאן בקשת רשות הערעור.

נפסק: אין ליתן רשות ערעור. הסוגיה אותה מבקשת המבקשת להציף בשלב זה של הדברים תיבחן בסוף ההליך, ככל ויוגש ערעור על התוצאה הסופית. הלכה היא כי השגה על החלטת ביניים, שעניינה הכרעה בפלוגתא שאין בה כדי להביא לסיום ההליך, תיעשה ככלל ובהעדר נסיבות מיוחדות, רק לאחר סיום הדיון בתובענה, בגדר הערעור בזכות על פסק-הדין, ולא במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטה במהלך ההליך. המקרה כאן אינו נכנס לגדר המקרים החריגים המצדיקים התערבות ערכאת הערעור בהחלטות מעין אלה. מדובר בהכרעה בשאלה מקדמית, בהליך משפטי שאינו מורכב וצפוי כי יסתיים בעת הקרובה. למבקשת שמורה הזכות לערעור על כל ההליך, לרבות ההחלטה נשוא הבקשה, בתום ההליך. הבקשה נדחתה. המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך 5,000 ש"ח.