רת"ק 4211-05-17 בראונר ואח' נ' שירותי בריאות כללית ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת ורדה פלאוט): הודעות ששלחה קופת החולים אינן דברי פרסומת אסורים לפי חוק הספאם אלא הודעות שנשלחו לטובת המבוטחים ולרווחתם בלבד.

העובדות: בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות ברמלה, מיום 20.4.2017 [ת"ק 26213-04-16], שדחה את תביעתם הכספית של המבקשים נגד המשיבים מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ביהמ"ש לתביעות קטנות קבע, בהתבסס על הפסיקה המחוזית בעניין בן-עטר [רת"ק 56184-09-16], כי ההודעות שנשלחו למבקשים (בני זוג), 37 במספר, אינן מהוות "דבר פרסומת" וכי יש לאפשר לקופות החולים לפרסם את שירותיהן, בין היתר לאור הוראות חוק הבריאות. מכאן בקשת רשות הערעור. 

נפסק: ככלל, לא תינתן רשות ערעור ביחס לפסקי-דין הניתנים בבתי המשפט לתביעות קטנות, אלא במקרים חריגים. מבלי להכריע בשאלה האם מדובר בסוגייה עקרונית, בנסיבות העניין ונוכח מיעוט הפסיקה בשאלה שבמחלוקת, ניתנת רשות ערעור. דין הערעור להידחות.

ההודעות ששלחו המשיבים הן רובן ככולן הודעות בדבר השירותים הרפואיים הניתנים על-ידם, או על-ידי חברות בת. רוב השירותים הללו אף אינם כרוכים בתשלום. הודעות אלה אינן בגדר "דבר פרסומת" לפי החוק. בהודעות ששלחו המשיבים, שעניינן במתן שירותים רפואיים ויידוע לקוחותיהם אודות פעילות קופת החולים ושירותים הניתנים מטעמה, אין מסר העונה להגדרה בחוק. ההודעות נשלחו לטובת המבוטחים ולרווחתם בלבד. אף אם קיים אלמנט שיווקי כלשהו בחלק מההודעות שנשלחו למבקשים, אין מקום למנוע מקופת החולים לבצע פרסום של השירותים הניתנים על-ידה, והכל מתוך מטרה לחשוף את הלקוחות שלה למגוון שירותיה הרפואיים, מידע הנדרש לתועלת הציבור ובריאותו, בין היתר לאור חובתה מכוח סעיף 26(ה) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

הוא הדין לגבי הודעות נוספות "ניטראליות" ששלחו המשיבים, כגון איחולי חג שמח ומזל-טוב לימי הולדת. אין בהודעות אלה משום "דבר פרסומת" לפי חוק התקשורת. אין גם נפקות אם נשלחו הודעות הסרה אם לאו, מאחר שממילא הוראות החוק אינן חלות על ההודעות.