ת"צ 34162-08-17 עוף והודו ברקת - חנות המפעל בע"מ נ' לוי

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ת"א, השופט רמי חיימוביץ'): הטלפון הנייד אינו מכשיר הקלטה פשוט, אלא מחשב סופר-משוכלל שמרכז חלקים גדולים מחיינו.

העובדות: בקשת הנתבעת לקבוע כי סרטון שהקליט התובע בטלפון אינו מהווה ראיה ולכן יש להוציאו מהתיק. התובע הגיש נגד הנתבעת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה בהפרה נטענת של חובתה להצבת מתקני מים צוננים. הנתבעת מפעילה רשת סופרמרקטים בשם "סופר ברקת".

התובע צירף לתביעתו סרטון וידאו שצילם בטלפון הנייד, בו תיעד את ביקורו בסניף הנתבעת ושיחה שלו עם אחת מעובדות הסניף. הנתבעת פנתה לתובע כי יעביר לה את המכשיר הנייד לבדיקה, על-מנת לוודא כי הסרטון לא שונה או נערך. התובע ציין כי המכשיר אינו תקין ואינו מצוי עוד ברשותו.

נפסק: נושא המעבר מקבילות למשקל בעידן הדיגיטלי נידון בעניין אונגר [ע"א 6205/98]. דיני הראיות בכלל והכללים בדבר קבילות ומשקל בפרט, הם כללים טכניים שנועדו לשרת מטרה מהותית של גילוי האמת. הכללים הטכנים שנקבעו בפרשת שניר [ע"פ 869/81] שיקפו את המציאות הטכנולוגית של אותה עת ואינם משקפים עוד את המציאות של ימינו. חובתו של ביהמ"ש להתאים את ההלכה למציאות [עניין אלנבי 99 - ת"א 60129-12-12].

ביהמ"ש העליון קבע כי אין עוד צורך בהגשת קובץ ההקלטה המקורית, וניתן להגיש את העתקו. רק במקרים חריגים ביותר, בהם התגלה חשד לאמינות הראיה שהוגשה, יהא צורך בבדיקת המקור. במקרה הנוכחי מדובר בסרטון שהוקלט בטלפון נייד ובו שומעים את התובע משוחח עם אחת מעובדות הסניף. הנתבעת לא הצביעה על חשד כלשהו לאמינות הסרטון, לזיופו או לעריכתו, למעט טענה כללית ביותר. אין מקום להוצאת הקובץ ממארג הראיות רק משום שלא ניתן לבדוק את הטלפון הנייד והדרך להתמודד עם הראיה היא לטעון למשקלה ולמהימנותה.

ממילא לא ניתן לבדוק את הטלפון, אך היה מקום לדחות את הבקשה גם מטעמים של הגנת הפרטיות והאיזון בינה לבין האינטרס של גילוי האמת. הטלפון הנייד אינו מכשיר הקלטה פשוט, אלא מחשב סופר-משוכלל שמרכז היום חלקים גדולים מחיינו. דרישת הנתבעת לקבל לבדיקתה את הטלפון הנייד של התובע משמעה פגיעה קשה בפרטיותו ובפרטיות אנשים אחרים שאיתם התכתב, צילם ועוד. הזכות לפרטיות היא זכות יסוד, ובאיזון בינה לבין בחינת אמינות הראיה יש לייחס משקל גדול לפרטיות ולצמצם את הפגיעה בה למקומות נדרשים בלבד. 

נוכח השינויים בדמותו של הטלפון הנייד ומידת המידע האישי והפרטי האצורים בו, אין מקום להפקיד בידה של הנתבעת את חייו ופרטיותו של התובע, למעט במקרים חריגים ביותר. הבקשה נדחתה.