ת"צ 28953-12-12 אביטל ואח' נ' אול יו ניד בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר): האם פעילות האתר alljobs מהווה "תיווך עבודה" המחייבת רישיון?

העובדות: בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בטענת המבקשים כי המשיבה הפרה את חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, והטעתה את מנוייה. המבקשים טענו כי המשיבה, מפעילת האתר alljobs, עוסקת ב"תיווך עבודה" (סעיף 62 לחוק), פועלת כלשכה פרטית ללא רישיון (סעיף 63(א) לחוק) וגובה ממבקשי עבודה תשלום עבור התיווך, בניגוד לחוק.

נפסק: הצדדים חלוקים בשאלה האם פעילות המשיבה מהווה תיווך עבודה. אין להגדיר את פעילות המשיבה כתיווך עבודה, כי אם כפעילות הקרובה לתיווך עבודה שאינה טעונה רישיון. כל גולשי האתר נחשפים לכל המשרות המתפרסמות בו, מבלי שיידרשו לחשוף פרטים אישיים או לשלם דמי מנוי. הגולשים יכולים למיין את המשרות לפי קריטריונים שונים ולהגדיר תיבת דוא"ל אישית שאליה יישלחו משרות פנויות העונות לדרישותיהם, ללא מעורבות המשיבה. הדבר דומה למודעות דרושים המתפרסמות בעיתון. השוני הוא שמשלוח קורות החיים נעשה באמצעות ממשק באתר המשיבה. התפתחות טכנולוגית זו אינה מצדיקה פרשנות שונה.

המשיבה אינה מקשרת בין המעסיק לבין מחפש העבודה, אלא מאפשרת למבקש העבודה להשתמש בממשק הטכנולוגי שיצרה על-מנת לאתר את המשרות המתאימות לו. פעולות המשיבה הן טכניות כלליות. הן קרובות אמנם לתיווך עבודה, אולם אין מדובר ב"הפגשה" כאמור בחוק. אין בהטבעת הסמליל של המשיבה על קורות החיים כדי לשנות זאת. מטרת ההטבעה היא ליידע את המעסיקים כי קורות החיים נשלחו באמצעות האתר.

המשיבה אוספת הצעות עבודה, ישירות ממעסיקים וכן על-ידי ליקוט מודעות דרושים ממקורות אחרים. עצם הצגתן למחפשי עבודה אינה בבחינת תיווך וכך גם האפשרות למשלוח קורות חיים דרך האתר. השימוש באתר הוא חינם לחלק מהמודעות ובתשלום עבור חלק אחר. מחפש העבודה אינו חייב להשתמש בשירותים אלה. אם תתקבל פרשנות המבקשים היא תעניק למחפש העבודה הגנת יתר שעלולה לפגוע בו, משום שיימנעו ממנו שירותים שיכול היה לקבל תמורת סכום סביר. 

בהגדרת תיווך כלול הן תיווך בתשלום והן תיווך בלא תשלום. אם תתקבל עמדת המבקשים, ועצם האפשרות לפנות ישירות למעסיק דרך האתר תיחשב כתיווך אסור לעבודה - אזי לא ניתן יהיה לקבל את שירותי האתר, גם לא בחינם. תוצאה זו מרחיקת לכת ואינה עולה בקנה אחד עם כוונת החוק. השירותים הרגילים שמעניק האתר בחינם אינם בבחינת תיווך עבודה. דין דומה לשירותים הניתנים תמורת תשלום חד-פעמי או מנוי שבו מתאפשרת העברת קורות חיים לא רק למציע ידוע, אלא גם לכזה שפרטיו אינם מפורסמים.

המשיבה מספקת גם שירותים נוספים של מיון קורות חיים למעסיק תמורת תשלום, וזאת באמצעות השותפות, שהיא בעלת רישיון לעסוק כלשכה פרטית בתיווך עבודה, החל ממרץ 2012. פעילות זו מהווה תיווך עבודה לפי החוק. המשיבה הפרה בעבר את הוראות החוק, קודם לקבלת הרישיון. היא תקנה את דרכיה כ-9 חודשים קודם להגשת בקשת האישור וללא קשר אליה. היא פועלת כדין למעלה מ-5 שנים. אין לאשר את התובענה הייצוגית לגבי התקופה שקדמה למרץ 2012, לאור מטרותיו של חוק תובענות ייצוגיות. הבקשה נדחתה.