עש"א 16816-04-16 Booking.com B.V נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי י-ם, השופט משה יועד הכהן): לא ניתן לרשום את המונח Booking.com כסימן מסחר, שכן הוא מתאר באופן ישיר את שירותי המשיבה. מדובר בסימן גנרי שצריך להישאר בידי כל הציבור העוסק במתן השירותים הללו.

העובדות: ערעור על החלטת הפוסקת בקניין רוחני, שדחתה את בקשת המערערת לרישום סימן המסחר Booking.com עבור שירותי הובלה ואחסנה ואספקת מזון ומשקה (סוגים 39 ו-43). הפוסקת סברה כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום. המערערת מפעילה אתר שכתובתו הוא www.booking.com, באמצעותו ניתן להזמין שירותי תיירות בכל העולם. המערערת טענה, בין היתר, כי הסימן אינו גנרי, אלא לכל היותר תיאורי או מרמז ולכן כשיר לרישום, נוכח הערך המבחין הרב שצבר.   

נפסק: דין הערעור להידחות. המחלוקת העיקרית בתיק נסובה על אופיו של הסימן, האם הוא תיאורי כפי שטוענת המערערת, או גנרי כפי שקבעה הפוסקת. בדין דחתה הפוסקת את בקשת המערערת לרישום הסימן. מדובר בסימן גנרי שאינו מאפשר לזהות נכונה את מקור הטובין או השירותים דווקא עם המערערת. 

סעיף 8 לפקודת סימני המסחר מגדיר את התנאי הבסיסי לרישום סימן מסחר והוא היותו בעל אופי מבחין. הקטגוריות המקובלות לסיווג סימני מסחר הן סימנים גנריים, תיאוריים, מרמזים ושרירותיים/דמיוניים. אין מדובר בקטגוריות מתוחמות ונפרדות ולעיתים יימצא סימן מסחר בגבול שבין הקטגוריות. סימן שרירותי ודמיוני יזכה להגנה הרחבה ביותר. לעומת זאת, סימן או שם שיש בו כדי לתאר את הטובין או השירותים אותם הוא מיועד לסמן, יזכה להגנה מצומצמת ביותר אם רכש אופי מבחין כאמור בסעיף 8(ב) לפקודה. סימן או שם גנרי לא יהיה כשיר כלל לרישום.

הסימן שרישומו התבקש הוא שם המתחם בו עושה המערערת שימוש למכירת שירותיה. כל השירותים שמציעה המערערת הם אינטרנטיים, שעל-מנת לרוכשם יש להגיע לאתר שלה. שם מתחם הוא כתובת אלקטרונית של אתר, אליו מגיע המשתמש באמצעות הקלדת הכתובת [עניין הורים וילדים - ה"פ 317/01]. שם המתחם מזהה עבור הגולש את בעל שם המתחם ומתפקד במידה רבה כשמו המסחרי של אותו בעל מתחם [עניין בן-דוד - ה"פ 810/01]. בעוד השם המסחרי ושם המתחם מיועדים לזהות את בעליהם, סימן מסחר מיועד לזהות את החברה כמקור למוצרים או לשירותים מסוימים, אף כי ייתכנו מקרים בהם ישמש שם המתחם גם כסימן מסחר.

מבחינת התכלית אותו נועדו להגשים, ניתן להשוות בין רישום שם מתחם לבין קבלת מספר טלפון, אשר אף הוא אינו מזכה בזכות קניין ולא ניתן לרשמו כסימן מסחר. בשל ההבדלים בין שמות מתחם וסימני מסחר, התנאים לרישום שם מתחם שונים מהתנאים לכשירות סימן מסחר לרישום. גם אם נרשם צירוף כלשהו כשם מתחם, עדיין יש לבחון כי הוא בעל אופי מבחין המאפשר לו רישום כסימן מסחר לפי תנאי הפקודה. הוספת הסיומת הגנרית "com." למונח או מילה בעלת אופי גנרי, שלא ניתן היה לרשמה כסימן מסחר, לא הופכת את המילה או המונח לבעל אופי מבחין.

המילה BOOKING היא מילה החסרה כל אופי מבחין ביחס לשירותים בגינם מבוקש רישומה כסימן מסחר, הנוגעת במישרין לאותם שירותים. מדובר בתיאור ישיר של השירותים הרלוונטיים ולכן אין לאפשר לרשום את המילה כסימן מסחר. מקובלת עמדת המשיב לפיה מאחר ועסקינן בסימן גנרי, אין כל משמעות לרכישת אופי מבחין, שכן מדובר בסימן שצריך להישאר בידי כל הציבור העוסק בשירותים האמורים. אין לקבל את טענת המערערת כי הצירוף Booking.com יוצר שם ייחודי שאינו גנרי, המבחין לכאורה בין המילה לבין השירותים האמורים. אין בשילוב שתי מילים גנריות בכדי ליצור יחדיו מילה ייחודית. הערעור נדחה.