בקשה לרישום סימן מסחר 244245 - BOOKING.COM

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הפוסקת ז'קלין ברכה): בקשה לרישום סימן המסחר BOOKING.COM בגין שירותי הובלה ואחסנה והספקת מזון ומשקה. הבקשה סורבה לרישום לאחר שמחלקת סימני המסחר סברה כי הסימן הוא חסר אופי מבחין ביחס לשירותים בגינם נתבקש רישומו, הנוגע במישרין לאותם שירותים. המבקשת מפעילה אתר שכתובתו BOOKING.COM, שבאמצעותו ניתן להזמין לינות בבתי מלון ברחבי העולם. המבקשת הציגה ראיות המעידות על כך שהאתר נמצא בשימוש נרחב בידי הציבור בישראל. עיקר טענת המבקשת היא כי סימן המסחר אינו גנרי, אלא תיאורי, ועל כן מסוגל לרכוש אופי מבחין כתוצאה משימוש. המבקשת טענה כי המילה Booking מהווה את שם הפעולה ואינה שם עצם ועל כן מרחיקה את הסימן מהשירותים. נפסק - המבקשת אינה חולקת על כך שסימן מסחר גנרי אינו יכול לרכוש אופי מבחין ועל כן ההכרעה הנדרשת היא האם הסימן גנרי או תיאורי. בפסיקה האמריקאית נקבע כי ככלל התוספת של TLD (סיומת שם המתחם) אינה יכולה להפוך מונח גנרי לשאינו כזה והמקרים שבהם כלל זה לא יחול הם חריגים ביותר. למילה Booking אין משמעות המצביעה במישרין על השירות הניתן. משמעות המילה היא הזמנה של דבר שייעשה בו שימוש במועד מאוחר יותר. המבקשת לא טענה כי מעבר להזמנת חדרים ניתן לבצע באתר פעולות נוספות. לא ניתן לקבל את טענת המבקשת כי כאשר הסימן מורכב משם הפעולה ולא משם עצם יש בכך כדי להצביע כי אינו גנרי. הסימן יכול שיהיה גם פועל או שם פעולה ועדיין להיחשב גנרי. כאשר עסקינן בשירותים, נראה כי דווקא הפעולה מתארת טוב יותר את השירות מאשר שם העצם. המבקשת טענה כי קיים קשר ברור עד כדי זהות בין שם החברה המבקשת לשם האתר. אין די בכך כדי להקנות לסימן המבוקש מידה של אופי מבחין המספיקה לצורך רישום, שהרי גם שם החברה הוא גנרי ביחס לשירות הניתן. המבקשת עושה שימוש באתר האינטרנט שלה בסימנים מעוצבים ואף רשמה סימנים אלה בישראל ובמדינות רבות בעולם. נראה כי הגנה זו היא הראויה לסימנה של המבקשת, שכן הגנה רחבה יותר תפקיע מן הציבור דבר שיש להשאירו פתוח למסחר ולרישום שמות מתחם נוספים, גנריים אף הם. כך למשל, אין זה ראוי כי יימנע רישום שמות המתחם mybooking.com, bookinghotels.com או hotelbookings.com בשל רישום סימן המסחר המבוקש. הסימן המבוקש לרישום אינו כשיר לרישום ועל כן הבקשה נדחית.