ת"צ 12001-10-13 פריזנט ואח' נ' גרופר קניות חברתיות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט פרופ' עופר גרוסקופף): בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. עניין התובענה בטענת המבקשים כי תנאי השימוש באתר האינטרנט של המשיבה, המהווים חוזה אחיד, כוללים שני תנאים מקפחים: האחד, הגבלת מימוש השוברים שמוכרת המשיבה בזמן; השני, אי מתן החזר או זיכוי במקרה של שובר שלא מומש טרם מועד פקיעתו.

נפסק: יש מקום לקבל את הבקשה ולתת להסדר הפשרה שכרתו הצדדים תוקף של פסק דין. התחייבויות המשיבה במסגרת הסדר הפשרה מתייחסות הן להסדרה העתידית של הסוגיה והן למתן פיצוי בגין העבר. במישור ההסדרה העתידית, התחייבה המשיבה לבצע מספר צעדים, שהעיקרי בהם הוא הענקת החזר חלקי בגין שוברים לא ממומשים ללקוחותיה. 

הסדר הפשרה מהווה הסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. הפיצוי הניתן במסגרת ההסדר הולם את סיכויי וסיכוני התובענה. ההסדר צפוי להביא לשינוי מידי בהתנהלות המשיבה, עם אימוץ ההתחייבויות הקבועות בהסדר. בהתחשב בכך ששוק השוברים הוא שוק תחרותי, שהמשיבה היא שחקן מרכזי בו, ניתן לצפות ולקוות כי יהיה בשינוי זה בהתנהלותה להשפיע על כלל השוק, באופן שיעצים וימנף את ההישגים הגלומים בהסדר הפשרה מבחינת הציבור. הפיצוי בגין העבר שיוענק במסגרת ההסדר יינתן לרוכשי השוברים הבלתי ממומשים, כך שקיימת התאמה מלאה בין קבוצת הניזוקים לקבוצת המפוצים.