ת"ק 66035-03-17 סדינה נ' מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות פ"ת, השופטת מרים קראוס): התביעה הוגשה בסיוע חברת ספאם אוף, אך התובע הוא הרוח החיה מאחורי התביעה.

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שלחה לו דבר פרסומת, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי שלחה מסרון למספר שנמסר לה על-ידי מבוטחת, וכי עקב טעות אנוש של אותה מבוטחת, המספר היה שגוי. 

נפסק: אין מחלוקת כי דבר הפרסומת נשלח מהנתבעת לתובע וכי הוא נועד לפרסם את עסקי הנתבעת. טענת הנתבעת לפיה מקור המשלוח בטעות של מבוטחת נותרה כטענה בעלמא, שעה שלא טרחה לזמן את המבוטחת לחקירה או להמציא את טופס ההצטרפות המקורי. טופס ההצטרפות המושחר שצירפה הנתבעת נושא תאריך משנת 2011, כאשר דבר הפרסומת נשלח בשנת 2017. בנסיבות אלה, סביר יותר להניח כי דבר הפרסומת, שנשלח אל התובע כ-5.5 שנים לאחר מילוי טופס ההצטרפות, אינו תולדת הטעות הנטענת.

יש לקבוע כי דבר הפרסומת נשלח שלא כדין ותוך הפרת הוראות חוק התקשורת. אין מחלוקת כי התביעה הוגשה בסיוע חברת ספאם אוף. יחד עם זאת, התובע הוא הרוח החיה מאחורי התביעה ומדובר בתובע מעורב בהליך, המבקש לממש את זכותו לפי חוק. הנתבעת תשלם לתובע סך של 1,000 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 500 ש"ח.