ת"ק 33200-03-17 קוטק נ' ג'י.פי.אס. ויותר בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופטת ד"ר מיה רויזמן-אלדור): התובע קנה תוכנת ניווט בעקבות מצג מטעה באתר הנתבעת, ולכן עליה לפצות אותו. 

העובדות: התובע רכש תוכנת ניווט למכשיר הנייד שברשותו לצורך נסיעה לארה"ב. לטענתו, הסתבר לו בדיעבד כי איפיון הכרחי וחיוני שסבר שהתוכנה כוללת (תצוגת נתיבים וצמתים), אינו נכלל בה בפועל. התובע טען כי על הנתבעת להחזיר לו את הסכום ששילם עבור התוכנה, את סכום המכשיר החלופי שרכש במקומה וכן פיצויים ללא הוכחת נזק. 

נפסק: דין התביעה להתקבל בחלקה. בכל הנוגע למישור החוזי, יש לקבל את טענת הנתבעת כי עסקת הרכישה של התוכנה בוצעה בין התובע לבין חברת NNG, שהיא אישיות משפטית נפרדת מהנתבעת. לא ניתן לחייב את הנתבעת לפצות את התובע מכוח דיני החוזים. שונים הם פני הדברים במישור דיני הגנת הצרכן.

התובע חיפש תוכנת ניווט ולצורך כך ערך בדיקות באינטרנט ובין היתר באתר הנתבעת (navngo.co.il). התוכנה שרכש התובע אמנם משווקת ומתפרסמת באתר הנתבעת (כפי שאף מלמד העיון בעמוד "אודותינו"). מתכתובת הדוא"ל שניהל התובע עם נציגי הנתבעת עולה כי התכתובת בין הצדדים נגעה במפורש לנושא המפות לצפון אמריקה. הנתבעת הודתה כי איפיון הצמתים והמנהרות אינו מופיע בתוכנה שרכש התובע. 

גם בהנחה שצודקת הנתבעת והאפליקציה אינה שלה, הרי שהייעוץ וההכוונה בנוגע לאפליקציה ורכישתה על-ידי התובע, ניתנו לו על-ידי נציגי הנתבעת. אדם מן היישוב, המבקש לבחון תוכנת ניווט, כפי שעשה התובע, ומגיע לאתר הנתבעת - עלול לקבל את הרושם או המצג כי הנתבעת משווקת גם את התוכנה שהתובע רכש, או למצער שיש לה מידע ונתונים אודותיה. 

האופן בו מציגה עצמה הנתבעת בדף הבית של האתר, בשילוב עם המצגים שהוצגו לתובע בתכתובת המיילים מולו בנוגע לתוכנה שרכש, בהחלט יכלו לגרום לאדם סביר מן היישוב לחשוב שהתוכנה שרכש כוללת תצוגת נתיבים ומחלפים – אפיון שהיה כה חשוב לתובע לצורך נסיעתו. במישור דיני הגנת הצרכן הנתבעת עונה להגדרת "עוסק" בחוק הגנת הצרכן, בהיותה מי שנותן שירות דרך עיסוק. 

יצירת מצג – שנתמך באופן משולב באופן שבו מפרסמת הנתבעת את המוצרים באתר האינטרנט שלה, בשילוב תכתובת המיילים שהתנהלה בין נציגי שירות הלקוחות שלה עם התובע לפני שרכש את התוכנה הספציפית שרכש, מלמדים כי התובע הוטעה לחשוב שהתוכנה שרכש כוללת את האפיון שמוצג באתר הנתבעת. הנתבעת תפצה את התובע ב-619 ש"ח בתוספת הוצאות משפט בסך 500 ש"ח.