ת"צ 47966-07-15 אלסנר ואח' נ' "גאון משכנתאות" - א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט פרופ' עופר גרוסקופף): אישור הסדר פשרה בשתי תובענות ייצוגיות שאוחדו, שעניינן בהפרת חוק הספאם. 

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בשתי תובענות ייצוגיות שהדיון בהן אוחד. עניין התובענות בטענה כי המשיבים שלחו הודעות פרסומת אסורות, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ובאופן העולה כדי הטעיה.

נפסק: במסגרת הסדר הפשרה התחייבו המשיבים להימנע בעתיד ממשלוח ישיר או עקיף של הודעות ספאם וכן לפצות את חברי הקבוצה. המשיבים ישלמו כספים בסך כולל של 260,000 ש"ח בהתאם לחלוקה שאושרה על-ידי ביהמ"ש. הסדר הפשרה הוא "ראוי הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה". בין היתר, התחייבו כאמור המשיבים להימנע בעתיד מכל פעילות של משלוח דואר זבל ובכך השיגה התובענה את מטרתה במישור ההסדרה העתידית. הגמול לכל אחד משלושת המבקשים יעמוד על 6,667 ש"ח. שכר הטרחה לבאי הכוח המייצגים בעניין הראשון יעמוד על 61,403 ש"ח. שכר הטרחה לבאי הכוח המייצגים בעניין השני יעמוד על סך של 21,930 ש"ח. הסדר הפשרה אושר.