ת"א 10546-09-14 ברלה מקבוצת טלדן בע"מ נ' אתרוג סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

(פסק-דין, שלום ת"א, השופטת אושרי פרוסט-פרנקל): התקשרות לפיתוח מערכת ייעוץ פיננסית הובילה למחלוקת בין הצדדים.

העובדות: התובעת עוסקת בתחום פיתוח התוכנה. הנתבעת פועלת בתחום הפיננסי והפנסיוני, והתקשרה עם התובעת בהסכם לפיתוח מערכת ייעוץ פיננסי. המערכת אמורה היתה לאפשר לנתבעת לקבל מלקוחותיה נתונים פיננסיים ופנסיוניים שונים ולסייע בבחירת אפיקי השקעה ופנסיה המתאימים לצרכי הלקוח. בנוסף, המערכת נועדה לכלול כלים לניהול לקוחות, כגון תיעוד משימות, פגישות והיסטוריית לקוח, השוואת ביצועים פיננסים, ניהול סיסמאות ואבטחת מידע, שמירת קבצים בענן, חתימה אלקטרונית, חישובי תשואות אוטומטיים, ועוד.

התובעת טענה כי סיפקה לנתבעת את השירותים שהזמינה, לשביעות רצונה המלאה, ולכן דרשה לחייב את הנתבעת לשלם לה סך של 81,580 ₪ שטרם שילמה לה. הנתבעת טענה, מנגד, כי התובעת הטעתה אותה טרם כריתת ההסכם, מה שהביא לכישלון ההתקשרות ואף גרם לנתבעת הפסדים כספיים. לגרסת הנתבעת, התגלה כי מנהלת הפרויקט שמונתה על ידי התובעת לא הייתה בעלת הניסיון והידע הנדרשים לשם אספקת השירותים ובשל כך ההתקדמות בפרויקט לא היתה משביעת רצון.

נפסק: המחלוקת בין הצדדים היא האם התובעת הפרה את ההסכם, ואם כן האם להורות על קיום ההסכם ו/או פיצוי, או שעל הנתבעת לשלם לתובעת עבור עבודתה בהתאם לחשבוניות שהמציאה.

ההסכם אינו קובע רף עליון לעלות ההתקשרות או מכסת שעות. באשר לטענת הנתבעת, כי הוצג לה מצג שווא לגבי כישוריה וניסיונה של מנהלת הפרויקט, לא נמצא ולו בדל ראיה שמנהלת הפרויקט אינה מומחית ובעלת ניסיון בתחום. בנוסף, אין לקבל את טענת הנתבעת לזיוף שעות עבודה בדיווח השעות של התובעת. נציגיה של התובעת פירטו לפרטי פרטים את שלבי הביצוע של איפיון המערכת, שלב בו נבנית תוכנית המגדירה למפתחים מה המערכת אמורה לעשות, יכולותיה, אופן הביצוע של היכולות והתשתיות הטכנולוגיות שיעשה בהן שימוש.

בשלב זה מבוצע תכנון ברזולוציה גבוהה של המערכת וכלל הפונקציות שיכללו בה, ולכן ביצוע מוצלח של שלב זה דורש חשיבה מעמיקה, יסודיות ועבודה מאומצת. במסגרת שלב האיפיון, ביצעה התובעת הן אפיון כולל למערכת, אשר הקיף את מכלול הפונקציות והמסכים, והן איפיון מפורט יותר לחלקים ספציפיים במערכת. לאחר מכן שלב העיצוב ויצירת הסקיצות, שלב יצירת הקוד.

יש לקבל במלואה את התביעה. מהראיות והעדויות עולה כי התובעת לא הפרה את ההסכם ועבדה לפי המפורט בו. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 81,580 ₪ וכן וצאות אגרה ושכ"ט בסך 25,000 ₪.