רע"א 1631/17 שקולניק נ' וטרינה כל מה שחדש על המדף בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט עוזי פוגלמן): תביעת הספאם אינה מצדיקה אישור רשות ערעור ב"גלגול שלישי".

העובדות: בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה [רת"ק 31890-07-16], שקיבל בחלקה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בחיפה [ת"ק 65532-11-15]. ביהמ"ש לתביעות קטנות קבע כי על המשיבה לפצות את המבקש ביחס להפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ופסק לזכותו פיצוי בסך 1,000 ש"ח וכן הוצאות בסך 300 ש"ח. ביהמ"ש המחוזי קבע כי על המשיבה לפצות את המשיב בגין 9 הודעות ששלחה לו ולא בגין 6 הודעות כפי שקבע ביהמ"ש לתביעות קטנות, אך דחה את טענות המבקש ביחס לגובה הפיצוי עבור כל הודעה. מכאן בקשת רשות הערעור.

נפסק: דין הבקשה להידחות. הבקשה אינה עומדת באמות המידה לרשות ערעור ב"גלגול שלישי", בפרט כאשר ראשיתה בתביעה קטנה. חרף ניסיון המבקש לשוות לבקשתו אצטלה עקרונית, טענותיו מכוונות בעיקרן לקביעות העובדתיות של הערכאות הקודמות וליישום הדין בשאלת פסיקת הפיצויים במקרה זה. אכן, בפסק הדין של ביהמ"ש לתביעות קטנות אין התייחסות לשלוש הודעות שנוספו בכתב התביעה המתוקן. עם זאת, ביהמ"ש המחוזי התייחס לעניין זה והורה על פיצוי המבקש בגין הודעות אלו. אין צו להוצאות.