ת"ק 43214-12-16 מדר נ' גוליבר תיירות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות צפת, הרשם מוהנד חליאלה): ההזמנה האינטרנטית של התובע הופכת להסכם רק לאחר אישורה. התובע ביטל את הזמנתו קודם לאישורה ולכן רשאי היה לחזור בו מההזמנה ולקבל את כספו חזרה.

העובדות: התובע הזמין מהנתבעת, באמצעות האינטרנט, חבילת נופש זוגית לרומא. כעבור 24 דקות, לאחר שאשתו של התובע לא חשה בטוב, התובע ניסה ליצור קשר עם הנתבעת לביטול ההזמנה. לאחר שניסיונותיו ליצור קשר טלפוני לא צלחו, התובע שלח לנתבעת הודעת דוא"ל בה הודיע מפורשות כי הוא אינו חפץ בהשלמת העסקה ושהוא מבטל את ההזמנה. עם זאת, התובע קיבל הודעה כי העסקה הושלמה וחויבה וכן למחרת הודיעה לו הנתבעת כי ביטול העסקה בשלב זה מחויב בדמי ביטול מלאים. התובע טען כי הנתבעת פעלה בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן.

נפסק: יש לקבל את התביעה. אין מחלוקת כי עסקינן בעסקת מכר מרחוק, שבוצעה בהזמנה אינטרנטית. בהתאם להוראות החוק (סעיף 14ג(ד)), הזמנות של "הדקה התשעים" הן מעצם טבען בלתי ניתנות לביטול, שכן מדובר בהזמנות מהיום למחר, ולא עומד לצרכן פרק הזמן הקבוע בחוק. המחדל של הנתבעת מתבטא באי-הוכחת מסירת פרטים לתובע בדבר זכותו לבטל את העסקה ובדבר האופן שבו יש לעשות את הביטול, אינו מושיע את התובע שכן בעסקה של הדקה התשעים חובה זו אינה חלה.

התובע זכאי לבטל את ההזמנה לפי דיני החוזים הרגילים, וזאת מאחר שהוכח כי הודעת הביטול נשלחה אל הנתבעת בטרם נכרת הסכם מחייב בין הצדדים. התובע פעל באופן מיידי לביטול ההזמנה, כ-50 דקות לאחר ששוגרה ההזמנה ומעל שעה לפני שאושרה. באיזה שלב נכרת ההסכם? האם בד בבד עם שיגור ההזמנה, או שמא עם אישורה?

כל עוד לא אושרה ההזמנה לא נעשה קיבול וממילא לא נכרת הסכם מחייב בין הצדדים. הוכח כי התובע שיגר את הודעת הביטול לפני שאושרה ההזמנה. מאחר שבאותו שלב טרם נכרת חוזה, התובע היה רשאי לחזור בו מההזמנה ולקבל את כספו בחזרה. הנתבעת תשלם לתובע את הסכום ששילם לה (5,098 ש"ח) וכן הוצאות משפט בסך 1,000 ש"ח.