ת"ק 28476-09-16 מנוח נ' חבר - הון אנושי בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות קריות, הרשם נדים מורני): הצעות העבודה שנשלחו לתובע מהוות "דבר פרסומת".

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שיגרה לו מסרונים פרסומיים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי ההודעות אינן מהוות "דבר פרסומת", שכן מדובר בהצעות עבודה, וכן כי התובע נרשם כמחפש עבודה באתר "אולג'ובס" ואישר את משלוח ההודעות.

נפסק: יש לראות את ההודעות שהציג התובע כ-2 הודעות מפרות. הנתבעת אמורה לקבל רווח כספי שאינו מהתובע, אלא מטעם הגוף שיקבל את התובע לשירותיו. די בכך לקבוע כי מדובר ב"דבר פרסומת" [עניין קוריצונר - ת"ק 42156-04-16]. התובע הכחיש כי פנה לאולג'ובס והוסיף כי גם אם היתה פנייה כזו ב-2012, אין כל סיבה או הצדקה לפנות אליו בהודעות בשנת 2016. הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בסך 2,000 ש"ח בגין שתי ההודעות, בתוספת 50 ש"ח עבור אגרת התביעה.