ת"ק 20244-01-17 בן חמו נ' פרופורציה פי. אם. סי. בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות עכו, השופט משה אלטר): הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיח את הסכמת התובעת למשלוח ההודעות.

העובדות: התובעת טענה כי הנתבעת שלחה לה 2 דברי פרסומת לטלפון הנייד, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה, בין היתר, כי משלוח דברי הפרסומת נעשה באישורה ובהסכמתה של התובעת.

נפסק: עול ההוכחה כי התובעת נתנה את הסכמתה למשלוח דברי הפרסומת מוטל על הנתבעת. הנתבעת לא עמדה בנטל זה. הנתבעת עברה על הוראות חוק התקשורת ולפיכך זכאית התובעת לפיצוי. לאור העובדה כי מדובר ב-2 דברי פרסומת בלבד, לכך שהתובעת יכלה למנוע את קבלת דבר הפרסומת השני בדרך פשוטה ולשיקולים הנוספים שאמורים להנחות את ביהמ"ש, תשלם הנתבעת לתובעת פיצוי בסך 1,200 ש"ח (800 ש"ח בגין ההודעה הראשונה ו-400 ש"ח בגין ההודעה השנייה). בנוסף תשלם הנתבעת הוצאות משפט בסך 500 ש"ח.