ת"ק 27469-09-16 פשה ואח' נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ

(פסק-דין, תביעות קטנות פ"ת, הרשם איתי רגב): התובעים תבעו על עגמת הנפש שנגרמה להם בשל הרס חופשתם, ובמקביל בישרו לחבריהם בפייסבוק כי החופשה היתה מושלמת.

העובדות: התובעים טענו כי רכשו באמצעות הנתבעת חופשה במלון ברודוס, יוון, וכי בהתאם לפרסומי הנתבעת בחרו במלון הכולל כניסה חופשית לפארק מים סמוך. התובעים טענו כי בפועל התברר כי הפארק סגור בתקופת חופשתם וכי זו נהרסה בגלל הטעיה מכוונת של הנתבעת. הנתבעת העלתה שורת טענות וביניהן כי אחריותה כסוכנת נסיעות מוגבלת וכי היה על התובעים להפנות את טענותיהם כלפי הספקים המקומיים.

בדיון הציגה הנתבעת תדפיס מדף הפייסבוק של התובעת, בו התובעת ציינה, לצד תמונות מחופשתה: "חזרנו מחופשה משפחתית ומטריפה ברודוס היפיפיה. ממליצה בחום היה מושלם!!!!". בנוסף, המליצה התובעת על המלון.

נפסק: על סוכנות הנסיעות מוטלת אחריות גם בנוגע למידע שהיה עליה לדעת וכי זו תואמת את חובותיה המקצועיות כלפי לקוחותיה במסגרת תפקידה כגורם מומחה המייעץ ללקוח. עם זאת, אין באמור כדי לשלול מחובת התובעים להוכיח את תביעתם - הן במישור האחריות והן במישור הנזק. ביהמ"ש לא שוכנע כי המידע שנמסר לתובעים וההסכם שנכרת עימם התבססו על מצג שווא ביודעין של הנתבעת.

בשאלת הנזק דומה כי ממילא אין בידי התובעים להוכיח את תביעתם. התובעים הבהירו כי התביעה מבוססת על עגמת הנפש שנגרמה להם לאחר שהחופשה נהרסה, ובמקביל בישרו לחבריהם בפייסבוק כי החופשה היתה מושלמת. ניכר כי התובעים לא מדייקים באחת מן הגרסאות. די בכך על-מנת לקבוע כי לא עלה בידם להוכיח את הנזק אותו הם תובעים. התביעה נדחתה.