עמ"נ 5340-09-16 איי פוינט מערכות בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית רמת גן

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט חגי ברנר): ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית ר"ג, שדחתה ערר שהגישה המערערת על החלטת המשיב לסווג את נכס המערערת לצרכי ארנונה בסיווג "משרדים, שירותים ומסחר - עסקים". המערערת עוסקת בתחום התוכנה. המערערת טוענת כי יש לסווג את עסקה לצרכי ארנונה כ"בתי תוכנה" ולחילופין "תעשייה". ועדת הערר קבעה כי השימוש בנכס אינו ממלא אחר המבחנים שנקבעו לצורך הסיווגים להם עותרת המערערת.

לפי ועדת הערר, עיקר פעילות המערערת אינה מכירה של תוכנות מדף שפותחו על ידה, כי אם פיתוחי תוכנה שנעשו בהתאמה ללקוחות ספציפיים, ולכן השינוי שמבצעת המערערת ביחס לתוכנות המדף הוא בתוכן ובצורה אך לא במהות. עוד קבעה הוועדה כי לא הוצג כל נתון ממנו ניתן ללמוד שפעילות המערערת השביחה את ערכן הכלכלי של התוכנות, להבדיל משינויים אשר נועדו לאפשר את מכירתן.

נפסק: דין הערעור להידחות. היקף התערבותו של בית המשפט בהחלטותיה של וועדת הערר הוא מצומצם למדי. יש לדחות את השגותיה העובדתיות של המערערת בכל הנוגע לממצאים העובדתיים שנקבעו בהחלטת הוועדה. באשר למידע המצוי באתר האינטרנט של המערערת, הרי שזהו מידע שהועמד לעיון הציבור הרחב מטעם המערערת. משכך, ברי כי ניתן לבחון את הכתוב בו כחלק ממכלול הראיות הקיימות, תוך התייחסות זהירה לדברים המפורסמים בו. מתוך מידע זה עולה כי המערערת מפעילה בעסק שירותים מגוונים ובהם הדרכות ארגוניות, ייעוץ ליישום רשתות מחשבים, ייעוץ בנושאי מערכות מידע ארגוניות, ייעוץ ליישום נהלי העברת מידע, תכנון והקמת פורטל ארגוני, ביצוע הטמעה והדרכה, ליווי מלא בשלב התחזוקה ועוד כהנה וכהנה פעילויות, שאינן מהוות ייצור של תוכנה.

עיקר עיסוקה של המערערת הוא בפיתוחי תוכנה שנעשו בהתאמה ללקוחות ספציפיים, להבדיל מפיתוח של תוכנות מדף המיועדות לשימושו של הציבור הרחב או של קהל יעד מסוים. מרכז הכובד של פעילות כזו איננו ייצור סדרתי, כי אם מתן שרות מותאם אישית, ומשכך, לפי מבחן ההנגדה, אין מקום לסווג את פעילותה של המערערת כפעילות תעשייתית. לפי כלל המבחנים המקובלים, הסיווג ההולם את עסקה של המערערת הוא "משרדים, שירותים ומסחר עסקים", כנטען על ידי המשיב, ולא "תעשיה בתי תוכנה" כנטען על ידי המערערת.