ה"ת 52528-01-17 ברונשטיין נ' משטרת ישראל / שלוחת הונאה חיפה

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חיפה, השופט זיו אריאלי): הודעת ערר לפי סעיף 32א(ד) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), התשכ"ט-1969. נגד העורר מתנהלת חקירה בחשד לביצוע עבירות מרמה שונות. העורר ואח' היו בעליה של חברה שמכרה חבילות טיסה ותיירות, כאשר אצל המשיבה התקבלו תלונות רבות מלקוחות ששילמו עבור החבילות מבלי לקבל כל תמורה. העורר טען כי אין מדובר במרמה, אלא בהתנהלות כלכלית כושלת של החברה. במהלך חיפוש בבתי העורר ושותפו העסקי נתפסו מחשבים שונים. העורר טען כי הוא זקוק לחומרי המחשב במחשבים תפוסים אלה לצורך הליכי הפירוק של החברה המתנהלים בביהמ"ש המחוזי בחיפה. נפסק -

דין הערר להתקבל. אין מחלוקת כי החומר המבוקש הוא חומר מחשב, כי מדובר במחשבים של בית העסק שבבעלות העורר, וכי נשמר במחשבים תיעוד של עסקאות. נציג המשיבה אף ציין כי במחשבים נשמר תיעוד של עסקאות ממועדים הקודמים למועד העבירות המיוחסות לעורר. אין מדובר במחשבים שכל תכליתם היא ביצוע העבירות המיוחסות לעורר. משכך, היה על המשיבה לנהוג לפי הוראת סעיף 32א' לפסד"פ. משביקש העורר לקבל העתק של חומר המחשב, מוטלת חובה על המשיבה לאפשר לו לקבל העתק כאמור, אלא אם תתקבל החלטה של קצין הדוחה את מסירת ההעתק במספר ימים. לא התקבלה החלטה כאמור. אין לקבל את טענת המשיבה כי מסירת העתק חומרי המחשב עלולה לשבש את החקירה. העבירות מתועדות בכתובים והחשש לשיבוש נראה ערטילאי ולא ממשי. מהעבר השני מצויה זכותו של העורר לקניין. עסקו של העורר מצוי בהליכי פירוק ומקובלת טענת העורר כי על-מנת להסביר את פעולותיו הוא נדרש לעיין במסמכים המתעדים אותן ולהציגם בפני המפרק. הערר התקבל. העורר יוכל לקבל את העתק החומר מתוך המחשבים.