ת"ק 8130-06-16 בן-עמי נ' האוניברסיטה הפתוחה - הלישכה המשפטית

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות חיפה, השופט שלמה בנג'ו): התובע טען כי הנתבעת שלחה לו דברי פרסומת בדוא"ל, ללא הסכמתו, ובניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי מדובר בסטודנט לשעבר באוניברסיטה, אשר חתם על מסמך המאפשר לנתבעת לשגר אליו מידע שיווקי, וכי התובע יכול היה להסיר עצמו מהרשימה כבר בפרסומת הראשונה, אך לא עשה כן. נפסק - הנתבעת הגישה את מסמך ההרשמה של התובע, ממנו עולה כי הוא נתן הסכמה גורפת לנתבעת לעשות שימוש במידע אודותיו במסגרת פעילות ו/או בקשר ללימודים או מחקר, לרבות מלגות או לצורך פעילות סטודנטיאלית. בחינת הפרסומים שקיבל התובע מעלה כי מדובר בפרסומות שנועדו לעניינו בקורסים, סדנאות, כתבי עת וכו', הבאות בגדר מסמך ההסכמה ועל כן מושתק התובע מלטעון טענה בעניין זה. התובע טען כי הסכמתו היתה רק להודעות הנוגעות לעניינים הנוגעים ללימודיו וכי המסמך לא מזכיר פרסומות או פעילות שיווקית כלשהי. התובע נתן את הסכמתו לנתבעת לעשות שימוש במידע אודותיו "במסגרת פעילותה". ההודעות שנשלחו לתובע אופיינו בתכנים הנוגעים לפעילותה של הנתבעת עצמה בלבד ולא לפרסומים מגופים שונים שאינם נוגעים אליה ישירות. כבר בפרסום הראשון שנשלח לתובע הוא יכל לשלוח מייל חוזר לפרסום עם המילה "הסר" ולהסיר עצמו מרשימת התפוצה, אך התובע בחר שלא לעשות כן. התביעה נדחתה. התובע ישלם לנתבעת הוצאות בסך 500 ש"ח.