רת"ק 20059-10-16 עזרא ואח' נ' הזנק להצלחה בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופטת אביגיל כהן): בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בהרצליה [ת"ק 64790-05-16], שחייב את המשיבים לשלם 900 ש"ח עבור כל מסרון שקיבלו המבקשים 1,3,4,7 ו-8 ולשלם 600 ש"ח עבור כל מסרון שקיבלו המבקשים 2 ו-5, וזאת בשל הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה 1 משווקת שירותי גמילה מעישון תחת המותג סמוקלס והמשיב 2 הוא דירקטור בה. בבקשה זו משיגים המבקשים על הפחתת גובה הפיצויים למבקשים 2-5 וכן כי לא נפסקו הוצאות משפט. נפסק - דין הבקשה להידחות. הלכה היא כי אמת המידה למתן רשות ערעור על פסק-דין שניתן בביהמ"ש לתביעות קטנות היא מחמירה ביותר והיא תינתן במקרים חריגים ביותר. נסיבות המקרה אינן מצדיקות סטייה מהלכה זו. לא נמצא פגם בקביעותיו העובדתיות של ביהמ"ש קמא בנוגע לכמות המסרונים בגינם יש לפסוק פיצוי למבקשים 2 ו-5. הקביעות מבוססות על הראיות והעדויות שהובאו בפני הערכאה הדיונית ואין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בשיקול דעתה של הערכאה המבררת. באשר לגובה הפיצוי, ביהמ"ש קמא עמד על השיקולים שיש לשקול לפי פסיקת ביהמ"ש העליון ועל השיקולים לחומרא ולקולא בעניין זה. אין להתערב בכך. סוגיית ההוצאות מצויה במסגרת שיקול הדעת הרחב המסור לערכאה הדיונית והיא אינה מצדיקה התערבות במקרה זה. אין צו להוצאות משלא נדרשה תגובת המשיבים.