ת"ק 7782-07-16 שוורץ נ' מוסדות רחל אמנו בארץ הקודש (ע"ר)

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות הרצליה, השופט אמיר ויצנבליט): תביעה לפיצוי בסך 1,000 ש"ח בגין דבר פרסומת יחיד שנעשה בדרך של שיחה מוקלטת מטעם הנתבעת, ללא הסכמת התובע, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים),התשמ"ב-1982. המחלוקת בין הצדדים היא באשר למשטר הנורמטיבי שחל על הנתבעת, שהיא עמותה, טרם חקיקת תיקון 63 לחוק התקשורת (ששינה את החוק ביחס לדברי פרסומת שמטרתם בקשת תרומה). נפסק - אין צורך להכריע אם טרם תיקון מס' 63 לחוק היו רשאיות עמותות או מוסדות ללא כוונת רווח לשלוח הודעות שעניינן קבלת תרומה ללא צורך לעמוד במגבלות החוק. בסוגיה זו הובעו בעבר בפסיקה עמדות לכאן ולכאן. בנסיבות מקרה זה, המסר ששלחה הנתבעת היה "דבר פרסומת" שנועד לצורך מסחרי, ולכן הוא חוסה תחת הוראות האיסור הקבוע בחוק, גם לפני תיקונו. בשיחה המוקלטת הוצע הוצע לתובע לרכוש קמע בתשלום. אין מדובר בבקשה לקבלת תרומה גרידא. מדובר במסר שתכליתו ביצוע של עסקה. קודם לתיקון 63, לא הוענקה בחוק הגנה לעמותות או למוסדות ללא כוונת רווח ולא היתה בחוק כל הוראה הפוטרת גופים אלה מתחולת החוק. הנתבעת תשלם לתובע 800 ש"ח והוצאות בסך 400 ש"ח.