ת"ק 55775-02-16 בן שבת נ' רוזנברגר

אולי יעניין אותך גם

פרסום מודעה באתר "יד2" אינו מהווה הסכמה למשלוח פרסומות מצד מתווכים (פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופט יאיר חסדיאל):

העובדות: התובע, עו"ד במקצועו, פרסם למכירה באתר "יד2" דירה שבבעלותו. בסמוך לאחר מכן שלח לו הנתבע 1 שלושה מסרונים המציעים את שירותיו. התובע טען כי בכך הפרו הנתבעים את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבע טען עוד כי אין מדובר בדבר פרסומת, שכן הוא אחד בפרטי רוכש פוטנציאלי לדירת התובע, כאשר אם היתה יוצאת העסקה לפועל היה משלם רק הרוכש את עמלת התיווך. הנתבע טען עוד כי פרסום מודעה באתר "יד2", מבלי לסמן כי אינה מיועדת למתווכים, מקימה הסכמה מראש לפנייה של מתווכים.

נפסק: קשה להלום את גישת הנתבע כי ההודעות אינן חוסות תחת האיסור בחוק, משום שאם התובע, נמען ההודעות, היה משתמש בשירותי הנתבע, לא היה נדרש לשלם לו שכר על כך. מדובר בהודעה שמניעיה כלכליים גרידא. אף לשון ההודעה אינה תומכת בגרסת הנתבע. הנתבע לא שלח מסר ייעודי וקונקרטי. ההסתברות גבוהה יותר כי מדובר במסר שהנתבע שולח אוטומטית לכל מפרסם דירה באתר באזורים בהם פועל הנתבע. כוונת המחוקק היתה גם להגן על זכותו של מי שמפרסם מודעה שלא להיות מוטרד על-ידי מערכות מסרים ממוחשבות של מתווכי מקרקעין. טענת הנתבע בעניין הסכמתו לכאורה של התובע בשל אי-סימון המודעה ככזו שאינה מיועדת למתווכים היא תמוהה ומשוללת כל היגיון ועיגון משפטי בלשון הנורמה ובתכליתה. הנתבע ישלם לתובע פיצוי בסך 800 ש"ח עבור כל אחת מההודעות וסה"כ 2,400 ש"ח וכן הוצאות בסך 600 ש"ח.