ע"ר 16786-07-15 מזרחי נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, עבודה ארצי, השופטים וירט ליבנה, גליקסמן ואיטח): ערעור על החלטת רשם ביה"ד שלפיה על המערער להגיש את הודעת הערעור, על נספחיה, ב-5 עותקי נייר. הודעת הערעור, כולל 118 נספחיה, אוחזת 884 עמודים (ההודעה עצמה אוחזת 73 עמודים). המערער הגיש עותק נייר אחד מלא של ההודעה ועוד 5 עותקי נייר של הודעת הערעור ללא נספחים, אליהם צירף תקליטור. רשם ביה"ד קבע כי אין בהגשה באמצעות התקליטור כדי לצאת ידי חובת הגשת 5 עותקי נייר לפי הדין. מכאן הערעור. נפסק - דין הערעור להידחות. לפי תקנה 87(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, ערעור לבית הדין הארצי יוגש במסירת 5 עותקים של כתב הערעור בצירוף עותקים נוספים כמספר המשיבים. יש לדחות את טענת המערער כי יש להבחין בין כתב הערעור לבין הנספחים. הנספחים הם חלק בלתי נפרד מכתב הערעור. בתקנות ביה"ד לעבודה, כמו בתקנות סדר הדין האזרחי, אין הוראה המאפשרת הגשת כתבי בי-דין באמצעות תקליטור. נוכח רמת האבטחה הגבוהה הנדרשת בשימוש במערכות המחשוב של מערכת בתי המשפט, הגשת כתבי בי-דין באמצעות תקליטור אינה ישימה. אכן, מכוח התקנות ניתן לפתוח הליך ערעור בדרך של הגשת כתב בי-דין אלקטרוני. למערער כרטיס חכם והוא מגיש בקשות בהליכים באמצעות נט המשפט. אולם את כתב הערעור נושא הליך זה הוא הגיש במזכירות ביה"ד ולא באמצעות נט המשפט, כך שההליך מושא הערעור לא נפתח על-ידו בכתב בי-דין אלקטרוני.