ת"פ 32661-06-15 מדינת ישראל נ' מועלם ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ראשל"צ, השופט רפי ארניה): החלטה בעניין הנאשם 2 בלבד. הנאשם הורשע לפי הודייתו בעבירת הצבת מתקן או מכשיר למטרת האזנת סתר שלא כדין, ועבירת סיוע להאזנת סתר, לפי סעיפים 2(ג) ו-2(א) לחוק האזנת סתר, יחד עם סעיף 31 לחוק העונשין. הנאשם הוא חוקר פרטי. לפי האישום, אדם בשם ז' פנה לנאשם וציין כי הוא מעוניין לעקוב אחר בנו י', על-מנת למנוע את התדרדרותו לפשע. הנאשם הציע לז' להתקין תוכנה בשם "ספייפון" על הטלפון של י', תמורת תשלום. לאחר שמסר ז' לנאשם את מכשיר הטלפון של י', מסר הנאשם את הטלפון לנאשם 1 [לעיון בגזר-דינו של הנאשם 1], אשר התקין בו את התוכנה. התקנת התוכנה הובילה לכך ששיחות הטלפון היוצאות והנכנסות מהטלפון של י' נשלחו לתיבת הדוא"ל של ז' בצורת קובץ אודיו. נפסק - יש לקבל את טענות הסנגוריה ולהורות על ביטול הרשעת הנאשם, הואיל ומדובר במקרה המתאים להפעלת חריג אי-ההרשעה. אין להקל ראש בעבירות שביצע הנאשם. מדובר בעבירות שפוגעות פגיעה חמורה וקשה בפרטיותו של האדם, שהוכרה כערך חוקתי. בימינו הטלפון הנייד של אדם הוא מבצרו. תמצא בו את כל אשר אתה חפץ לדעת אודות האדם. הצבת תוכנת מעקב מהסוג המתואר היא חדירה גסה אל תחום הפרט, ודווקא נוכח הקלות הבלתי נסבלת של חדירה מסוג זה יש להצמיד לה, ככלל, תג מחיר גבוה. מדובר בעבירה שבוצעה אגב עבודתו של הנאשם כחוקר פרטי, והיא קשורה בטבורה לעיסוקו. זהו שיקול של ממש להחמרה עם הנאשם. אי הרשעה עלולה לפגוע במסר שעל ביהמ"ש להעביר לציבור בכלל ולציבור החוקרים הפרטיים בפרט: פגיעה בפרטיות מכל סוג שהוא, בוודאי פגיעה בפרטיות שהיא תוצר של שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, היא אסורה ופסולה בכל אופן וצורה. מנגד, הוכחה באופן משכנע אפשרות הפגיעה הקונקרטית בעיסוקו של הנאשם. כן יש לתת את הדעת לנסיבות ביצוע העבירה הנובעות מאמפתיה למשפחתו של י', כאשר המניעים לביצוע העבירה הם ממקור חיובי, ואין המדובר, למשל, במקרה של ריגול אחר בן זוג או ריגול תעשייתי. לא הובהר מדוע מזמין השירות לא הועמד לדין על חלקו בפרשה וכן יש לתת משקל לחלוף הזמן. יש להורות על ביטול הרשעת הנאשם. על הנאשם יבצע שירות לתועלת הציבור בהיקף של 200 שעות.