ת"פ 24441-05-12 מדינת ישראל נ' ביליק ואח'

אולי יעניין אותך גם

(גזר-דין, שלום ת"א, השופטת הדסה נאור): גז"ד לנאשם 6, במסגרת פרשת מרשם האוכלוסין. הנאשם הודה והורשע, במסגרת הסכם טיעון, בריבוי עבירות של פגיעה בפרטיות ושיבוש הליכי משפט. לפי האישום, החל מחודש יוני 2007 הפיץ הנאשם קישורים שאפשרו לראשונה גישה רחבה לתכנת "האגרון", המהווה קובץ נתונים על כלל אזרחי המדינה, וזאת באמצעות פרסום בפורום אינטרנטי ובאתר אינטרנט ייעודי שהקים הנאשם. בעידודו של הנאשם, משתמשים רבים נכנסו לפורום ולאתרים בהם הפיץ הנאשם את התוכנה, והשתמשו בקישורים שפרסם על-מנת להעתיק את התוכנה בחינם. הנאשם הודה גם כי בסמוך לאחר חקירתו נכנס לתיבת הדוא"ל שלו, ממנה הוצגו לו הראיות המפלילות נגדו, ומחק את כל תכולתה. נפסק – אין מחלוקת שהפצת מאגר נתונים על כלל אזרחי המדינה פוגעת בערכים החברתיים המוגנים של זכות היסוד לפרטיות של כל אחד מאזרחי המדינה ועלולה לגרום לנזק לשלום הציבור, לביטחונו האישי ולביטחון המדינה. אין חולק גם כי העבירה של שיבוש מהלכי משפט פוגעת בערכים המוגנים של טוהר ההליך השיפוטי ושלטון החוק. המחלוקת מתייחסת לחומרת מעשיו של הנאשם ולחלקו בפגיעה בערכים המוגנים והיכן צריך למקם את נאשם 6, מבחינת חומרת מעשיו, במדרג הענישה, בין הנאשמים 2-6. הנאשם השתמש בידיעות על ענייניהם הפרטיים של אנשים ומסר אותן לאחרים שלא למטרה לשמה נמסרו ובמעשיו פרסם לאחרים דברים שהושגו בדרך של פגיעה בפרטיות. מידת הפגיעה של נאשם 6 בערכים החברתיים המוגנים בשני האישומים הינה בינונית. עונשם של המעורבים האחרים, כפי שהוסכם עליהם בין הצדדים, נוטה במובהק לקולא בהתחשב בחומרתם, על כן גם עונשו של נאשם 6 לא יבטא באופן מלא את מידת חומרתה של הפצת הפגיעה בפרטיות של כלל אזרחי המדינה, בהתחשב שהיה פרסום קודם מצומצם יותר של פרטי האזרחים מתוך מאגר המידע של מרשם האוכלוסין. בהתחשב בענישה שהוטלה על המעורבים הנוספים בפרשה ולאור מדיניות אחידות הענישה ובהתחשב במדרג הענישה בין המעורבים, בגין העבירה של פגיעה בפרטיות (ריבוי עבירות) נגזר על הנאשם מאסר בפועל למשך 15 חודשים. בגין העבירה של שיבוש הליכי משפט, נגזר על הנאשם מאסר בפועל למשך 3 חודשים. כן נגזרו על הנאשם מאסר על תנאי של 10 חודשים על הפגיעה בפרטיות ומאסר על תנאי של 6 חודשים על שיבוש הליכי משפט. המאסרים בפועל ירוצו במצטבר באופן שהנאשם ירצה 18 חודשי מאסר בפועל. בנוסף, הנאשם ישלם קנס בסך 100,000 ₪ או 10 חודשי מאסר תמורתו.