ת"ק 37650-07-15 עלי נ' עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ

(פסק-דין, תביעות קטנות עכו, השופט משה אלטר): הנתבעת מפעילה מכללה טכנולוגית בירכא. התובע התחיל ללמוד במכללה בקורס "מנהל עבודה ותעשיה", שבסיומו מנפיק משרד הכלכלה תעודת גמר. על משתתפי הקורס להגיש בסיומו פרויקט גמר. לקראת סיום הקורס, הכין התובע את פרויקט הגמר על המחשב שלו והעתיק אותו לדיסק און קי לצורך הצגתו. בעת הצגת הפרויקט, חיבר התובע את הדיסק למחשב המכללה והציג את הפרויקט. לאחר הפסקה, שב התובע וחיבר את הדיסק למחשב והתברר כי תוכן הדיסק נמחק, ככל הנראה עקב תקלה במחשב. המכללה הודיעה לתובע תחילה כי הוא פטור מהגשת הפרויקט, אך בסופו של דבר לא קיבל התובע את תעודת הגמר. מכאן התביעה. נפסק - גרסת התובע לפיה הפרויקט נמחק מהדיסק עת הדיסק היה מחובר למחשב הנתבעת הוכחה כנכונה. לא הובאה על-ידי הנתבעת כל ראיה לקיומה של אפשרות אחרת, חוץ מתקלה במחשב, שיכלה לגרום למחיקת הפרויקט. לאור השתלשלות העניינים, שכתוצאה ממנה לא הצליח התובע לקבל את תעודת ההסמכה, שעבורה נרשם לקורס ושילם שכר לימוד, יש מקום לחייב את הנתבעת להחזיר לתובע את שכר הלימוד ששילם, בסך 8,000 ש"ח. אין לחייב את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי נוסף עבור הוצאות, שכן התובע יכול היה למנוע את התקלה אילו טרח לשמור את הפרויקט במחשבו.