ת"א 8049-11-15 שירל מסחר ושרותים (1992) בע"מ נ' פינגוין אייטי בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופט מגן אלטוביה): בקשה למתן צווים זמניים שימנעו מהמשיבים לעשות שימוש בסימנים PC4U, פי.סי.פור.יו, פיסי4יו ו- PC4YOU. המבקשת עוסק בשיווק מערכות מחשב ובבעלותה אתר הפועל בכתובת pc4u.co.il. בבעלות המבקשת סימן מסחר רשום בסוג 35, הכולל את האותיות PCU והספרה 4, כאשר האותיות PC מעוצבות בתוך איור של צג מחשב ואילו הספרה 4 והאות U מעוצבות, מודגשות וגדולות. המבקשת טענה כי המשיבים החלו לעשות שימוש מסחרי בסימן המסחר שלה, באתר "זאפ", באתר המשיבים ובדף הפייסבוק שלהם. נפסק - דומה כי עיקר עילות וטענות המבקשת מבוססות על הדמיון המטעה לכאורה בין הסימן PC4YOU בו משתמשים המשיבים בהקשרים שונים, לבין הצירוף PC4U, שאינו מוגן מכוח סימן המסחר הרשום, משום שבקשות קודמות של המבקשת לרשום צירוף זה נדחו על-ידי רשם סימני המסחר. מקובלים נימוקי רשם סימני המסחר לפיהם אין ליתן הגנה לצירוף PC4U, המתאר את מהות השירות שניתן על-ידי המבקשת. סימן המסחר שקובל בסופו של דבר על-ידי רשם סימני המסחר הוא סימן מעוצב, שההגנה הגלומה בו היא רק באשר לאופן עיצוב הצירוף PC4U. סיכוייה של המבקשת לזכות בתביעתה בעילה של הפרת סימן מסחר רשום אינם טובים, אם בכלל. אתר האינטרנט תחת שם המתחם הכולל את הסימן PC4YOU היה בבעלות המשיבים עוד קודם לרכישת שמות המתחם של המבקשת. זכותה של המבקשת לבלעדיות בשימוש בצירוף PC4U מוטלת בספק, מחמת שעוד קודם לכן ובמשך שנים עשו המשיבים שימוש בסימן האמור. אין בכך שהמשיבים אינם עושים שימוש בלעדי או אינטנסיבי בסימן PC4YOU, כדי להצדיק את שלילת זכותם לעשות שימוש בשם המתחם אותו רכשו לפני שהמבקשת החלה לעשות שימוש בצירוף PC4U, שהוא כשלעצמו אינו בר הגנה. הבקשה נדחתה.