פש"ר 3863-11-15 קלע הקרן לעידוד יזמות (בישראל) בע"מ (בפירוק) ואח' נ' עו"ד חבר

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופט איתן אורנשטיין): בקשת המנהל המיוחד לחברת קרן קלע, למתן צו האוסר על בעל השליטה, אמיר ברמלי, מלעשות שימוש במאגר שמות המשקיעים בקרן ובפרטי ההתקשרות עמם, לרבות כתובות דוא"ל. הבקשה הוגשה לאחר שבעל השליטה שלח למשקיעים הודעות דוא"ל שעניינן בהליכי הפירוק והצעת הסדר נושים מטעמו. המנהל המיוחד טען כי השימוש במאגר כתובות המשקיעים נעשה שלא כדין, שכן עסקינן בנכס שבבעלות החברה ואשר ניטל מהחברה שלא כדין על-ידי בעל השליטה. בעל השליטה טען שלא קיימת בידיו מערכת מידע של נתונים השייכים לחברה וכי פנייתו למשקיעים נעשתה באמצעות מידע אותו ליקט במשך תקופה ארוכה. נפסק - מאגר כתובות המשקיעים בו השתמש בעל השליטה הוא נכס בלעדי של החברה ומשכך בעל השליטה לא היה רשאי לעשות בו כל שימוש ללא נטילת רשות מהמנהל המיוחד ומביהמ"ש. עסקינן בפרטי משקיעים שנמסרו לחברה בעת ביצוע השקעתם בחברה. דומה הדבר לרשימת לקוחות של חברה שלגביה נפסק שהיא מהווה נכס קנייני של החברה ואין אחרים רשאים לעשות בו שימוש ללא הסכמתה. משמדובר בנכס של החברה, אין למי מנושאי המשרה בחברה זכות לעשות בו שימוש אישי (אין חולק כי פניות בעל השליטה למשקיעים הן פניות אישיות מטעמו). אין לקבל את טענות בעל השליטה לפיהן אסף את הכתובות באופן אישי במשך תקופה ארוכה וללא קשר למאגרי החברה. יש טעם לפגם ביחס לכתובת שנבחרה על-ידי בעל השליטה בעת פתיחת תיבת הדוא"ל שבאמצעותה נשלחו ההודעות מטעמו למשקיעים (amirbrsmly.kela@gmail.com). כתובת אישית זו מציינת את שמה של הקרן שלא לצורך ותוך הטעיית המשקיעים, שעה שההודעות נשלחו שעה שבעל השליטה אינו נושא עוד תפקיד רשמי בחברה. הבקשה התקבלה. בעל השליטה לא יעשה שימוש במאגר שמות המשקיעים ופרטי ההתקשרות עמם, לרבות כתובות הדוא"ל.