ת"צ 33343-09-14 פרמינגר נ' בי.בי.בי מסעדות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת מיכל נד"ב): בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שעניינה בהפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה עוסקת בתחום המסעדנות. בגוף בקשת האישור טען המבקש, בין היתר, כי עת הוצע לו להצטרף כחבר מועדון במשיבה, לא נמסר לו בשום שלב כי תנאי להצטרפות הוא קבלת הודעות פרסומיות מהמשיבה. המבקש קיבל 6 מסרונים פרסומיים מהמשיבה ואף טען לליקויים באפשרות ההסרה מרשימת התפוצה של המשיבה. המשיבה טענה כי משלוח המסרונים נעשה על-ידי צד ג' מטעמה, ללא ידיעתה וכי תיקנה את ההפרה טרם הגשת בקשת האישור. נפסק - במסגרת הסדר הפשרה המשיבה תעניק הטבה המגלמת פיצוי כספי של כ-10 ש"ח לכל אחד מחברי הקבוצה, היכולה להצטרף להטבות אחרות, כאשר המשיבה תזין באופן יזום את ההטבה לכרטיסי המועדון של כל אחד מחברי הקבוצה, ללא צורך בפעולה אקטיבית כלשהי מצידם. שווי ההטבות הוא בשיעור של 1,500,000 ש"ח. המשיבה אף התחייבה לוודא כי שיטת משלוח המסרונים הפרסומיים מטעמה תתאים לדרישות החוק. בנסיבות העניין אין צורך במינוי בודק. הסדר הפשרה כולל התחייבות של המשיבה להפסיק את משלוח המסרונים המפרים וניתן פיצוי לכל חברי המועדון בשווי כולל גבוה יחסית. יש בהסדר הפשרה כדי לענות על מטרות החוק וההסדר סביר והוגן והוא מאושר. באשר לגמול ולשכר הטרחה, הסכומים המומלצים הם סבירים ויש לקבל את המלצת הצדדים לפיה המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 15,000 ש"ח ושכר טרחה לב"כ בסך 35,000 ש"ח (כולל מע"מ).