ת"צ 40508-12-14 פייסחוב ואח' נ' PayPal Pte. Ltd

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט פרופ' עופר גרוסקופף): אישור בקשת הסתלקות מתובענה ייצוגית ופסיקת הוצאות לחובת המבקשים. עניין בקשת האישור במצבים בהם מחליטה המשיבה לסגור או להגביל את הפעילות בחשבון פייפאל, בשל חשדות בעניין פעולות אסורות הנעשות באמצעותו. נפסק - תצהירי המבקשים התומכים בבקשת האישור מציירים תמונה עובדתית של שני סוחרים זעירים ב-eBay, שכל אחד מהם חווה סגירה פתאומית ושרירותית של חשבון ה- PayPal, מבלי שניתנה לו התראה מראש או הסברים בדיעבד. התנהלות כזו, לו אכן התרחשה, מצדיקה פנייה לערכאות ואולי אף הגשת תובענה ייצוגית. ואולם, משהוגש כתב התגובה של המשיבה, התברר כי בין תצהירי המבקשים לבין המציאות קיימים פערים משמעותיים. קשה להפריז בחומרה אותה יש לייחס להתנהלות המבקשים. המידע שהביאו לפני באי הכוח המייצגים ביחס להתנהלות המשיבה בעניינם וכתוצאה מכך המידע שהוצג בפני ביהמ"ש בבקשת האישור, היה בחלקו הטוב חסר ומגמתי ובחלקו הרע פשוט שקרי. מידע זה לא כלל התייחסות לחשבונות קודמים של המבקשים שנסגרו על-ידי המשיבה, לחשדות המשיבה ביחס לחוקיות עסקיהם של המשיבים ולהתכתבות שנעשתה בין המשיבה למבקשים קודם להגבלת החשבון. במקום מידע רב חשיבות זה, רוויים תצהירי המבקשים באמירות מיתממות, מהן מתקבל הרושם כי סגירת החשבון נפלה עליהם, שני סוחרים זעירים תמי דרך, כרעם ביום בהיר. הצגת דברים זו מעוותת לחלוטין את תמונת הדברים ביחס ללב ליבה של המחלוקת: התנהלות המשיבה כלפי לקוחותיה במצבים בהם היא מחליטה על הגבלת חשבונם בשל חשד לפעילות אסורה. בקשה אישור שהוגשה על מצע עובדתי רקוב מסוג זה אין לה תקנה. משהתגלה כי התיאור העובדתי עליו נסמך הטיעון המשפטי שגוי ושקרי, אין בסיס עובדתי היכול לשאת את התובענה. ממילא דינה להיות מסולקת. המבקש 1 יישא בהוצאות בסך 30,000 ש"ח לטובת המשיבה והמבקש 2 בשיעור של 20,000 ש"ח.