ת"ק 13679-03-15 טבלקין נ' עציוני

(פסק-דין, תביעות קטנות עפולה, הרשמת רביע ג'באלי): הנתבעת והתובע הם מתכנתים עצמאיים. הם התקשרו בהסכם להקמת מודול גישה ומערכת מידע ללקוחותיו של עו"ד, במסגרת אתר אינטרנט שהקימה בעבר הנתבעת. הנתבעת שילמה לתובע מקדמה ובתביעתו הוא עותר לקבלת שני התשלומים הנוספים שלטענתו טרם שולמו לו (בסך 4,500 ש"ח). התובע טען, בין היתר, כי השלים את התחייבויותיו לפי האיפיון. מנגד, טענה הנתבעת כי התובע לא סיים את הקמת האתר, הגם שמבחינה טכנית האתר אינו לשביעות רצונה ואינו עונה לדרישות הבסיסיות. נפסק - ביהמ"ש עיין בכל התכתובות שהוחלפו בין הצדדים ולא מצא בהן תמיכה לגרסת הנתבעת. ניתן להתרשם כי היחסים בין הצדדים היו תקינים וכי הנתבעת הביעה שביעות רצון מעבודת התובע. התובע נענה לדרישות עורך הדין, באמצעות הנתבעת, ופעל כנדרש לצורך בניית האתר ולפי כל האפיונים. בנסיבות אלה, התובע זכאי לקבל תשלום עבור השלב השני אותו ביצע, בסך 2,000 ש"ח. מעבר לכך, התובע לא הוכיח כי הוא זכאי לקבלת תשלום נוסף. אשר לתביעתה שכנגד של הנתבעת, בה טענה כי נגרמו לה נזקים בשל הפסקת הפרויקט, הרי שלא עלה בידי הנתבעת להוכיח את טענותיה. הנתבעת תשלם לתובע 2,000 ש"ח ותישא בהוצאות בסך 500 ש"ח.