ת"צ 52126-09-14 גל נ' 013 נטוויז'ן בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר): בקשה לגילוי מסמכים במסגרת דיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. עילת התובענה היא בטענה כי המשיבה לא סיפקה ללקוחותיה מהירות גלישה באינטרנט בקצב שהתחייבה לו, בשעה שאלה עשו שימוש בתוכנות לשיתוף קבצים. המשיבה טענה, בין היתר, כי הסכם ההתקשרות מחייב אותה לספק את מהירות הגלישה המירבית שניתן לעשות בה שימוש ולא מהירות מסוימת וקבועה. המבקש הגישה בקשה לעיון וגילוי במסמכים וטען כי המסמכים שביקש דרושים לו על-מנת ללמוד על היחס שבין מהירות הגלישה שמכרה המשיבה ללקוחותיה, לבין האמצעים שהצטיידה בהם על-מנת לאפשר ללקוחותיה לצרוך את המוצר הנמכר. המשיבה התנגדה וטענה כי מדובר בבקשה כללית ורחבה. נפסק - גילוי מסמכים בתובענה ייצוגית מוסדר בתקנה 4(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות. הזכות לגילוי מסמכים במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית מצומצמת מהיקפה של זכות זו בהליכים אזרחיים רגילים. יש לדחות את טענת המשיבה כי מדובר בבקשה רחבה לגילוי ועיון כלליים, שאינה מתייחסת למסמכים מסוימים. צו הגילוי יכול להתייחס גם לסוג מסוים של מסמכים ובלבד שסוג זה רלבנטי להליך. אין מקום בשלב זה להיכנס לעובי הקורה של הטענה כי המומחה מטעם המבקש לא אסף את הנתונים בעצמו ולכן אין ערך מדעי או ראייתי לחוות דעתו. מדובר לכאורה בחוקר בכיר בתחום מדידות האינטרנט, שהתבסס על נתונים שנאספו לצורך מחקר בינלאומי. חוות דעתו העמידה "תשתית ראייתית ראשונית" לקיום התנאים שבסעיף 8(א) לחוק תובענות ייצוגיות. אשר למידת הרלבנטיות של המסמכים המבוקשים, אין לקבל את טענות המשיבה. נתונים המלמדים על היקף העוולה הנטענת ועל גודלה המשוער של הקבוצה הנפגעת עשויים להיות בעלי חשיבות לבחינת השאלה האם התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת, כך שאין מניעה עקרונית לבקש מסמכים הנוגעים לעניינים אלה. המסמכים המבוקשים רלבנטיים לבקשת האישור. בתגובתה לבקשת האישור, התייחסה המשיבה לקיבולת המוגבלת של הרשת ולצורך בניהול הרשת. המסמכים המבוקשים רלבנטיים לטענות. המסמכים מתייחסים אמנם לתשתית שהמשיבה מתפעלת בכללותה, ולא לגלישה באתרי שיתוף קבצים, אולם ניתן ללמוד מהם על היחס שבין מהירות הגלישה לבין האמצעים שהמשיבה הצטיידה בהם על-מנת לאפשר ללקוחותיה לצרוך מהירות זו. יש לקבל את טענת המבקש, שנתמכה בתצהיר המומחה מטעמו, כי לתעבורת האינטרנט של המשיבה לחו"ל ומחו"ל קיימת רלבנטיות, שכן סביר כי בשל עלותה היקרה יותר ככל הנראה, זוהי התעבורה הראשונה בה תואט מהירות הגלישה. הבקשה התקבלה.